Hỏi Đáp

Mẫu sơ yếu lý lịch tự khai 2023

Sơ yếu lý lịch là một trong các loại giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ khi tiến hành nộp tới bất cứ một cơ quan nào. Mời bạn đọc tham khảo và tải về các mẫu sơ yếu lý lịch của Trường Tiểu học Thủ Lệ. 

Bạn đang xem: Mẫu sơ yếu lý lịch tự khai 2023

1. Sơ yếu lý lịch là gì?

Sơ yếu lý lịch là bản khai tổng quát thông tin về cá nhân và gia đình bao gồm tên, tuổi, nghề nghiệp, quá trình học tập, trình độ văn hóa, họ tên bố mẹ, anh chị em ruột và nghề nghiệp….

Sơ yếu lý lịch thể hiện đầy đủ các thông tin của một cá nhân, trong nhiều trường hợp cần công chứng, chứng thực sơ yếu lý lịch mới được xem là có giá trị pháp lý.

Hiện nay, sơ yếu lý lịch được bán sẵn kèm trong bộ hồ sơ hoặc bạn đọc có thể tự thiết kế bản sơ yếu lý lịch hoặc tải file mẫu có sẵn trên mạng về điền đầy đủ. Các mẫu sơ yếu lý lịch không có sự khác biệt rõ rệt nào cả, được sử dụng chung cho tất cả các trường hợp, hầu như mẫu sơ yếu lý lịch đều giống nhau cả về hình thức và nội dung.

2. Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

Mời bạn đọc tham khảo mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất tại Trường Tiểu học Thủ Lệ

ẢNH 4×6

(đóng dấu giáp lai của nơi xác nhận hồ sơ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

 1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………..Nam/ Nữ ….…….
 2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ……………
 3. Nguyên quán ……………………………………………………
 4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………..
 5. Chỗ ở hiện nay ……………………………….…………………
 6. Điện thoại liên hệ:………………………………………………
 7. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….……
 8. Số CCCD/ CMND………………cấp ngày .…/…./………nơi cấp…………
 9. Trình độ văn hóa…………………………………….……………
 10. Kết nạp Đoàn TNCS HCM………/……./…….. tại …………..…
 11. Kết nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. tại……………………
 12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..…………
 13. Sở trường:…………………………………………………………

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột)

 1. Họ và tên cha:……………………… Năm sinh: …..…………

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….…………………

– Cơ quan công tác : …………………………………………

– Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………

 1. Họ và tên mẹ:……………………… Năm sinh: …………….……

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………

– Cơ quan công tác : …………………………………………

– Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………

 1. Họ và tên Anh/chị em ruột:……………………Năm sinh: ………………

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….…………………

– Cơ quan công tác: ……………………………………………

 1. Họ và tên Anh/chị em ruột:……………………Năm sinh: ………………

– Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….………………

– Cơ quan công tác : ……………………………………………

 1. Họ và tên Anh/chị em ruột:…………………… Năm sinh: ………………

– Nghề nghiệp hiện nay: …………………….…………………

– Cơ quan công tác : …………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm

Tên trường hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn bằng chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

…..………, ngày …tháng …năm ..…

Xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

…………………………

3. Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc

Mẫu sơ yếu lý lịch xin việc giống tương tự như mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật thông thường, bạn đọc có thể sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch chung để nộp cùng bộ hồ sơ xin việc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:…………….. Nam, nữ:………………

Sinh ngày…… tháng……… năm………

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:……….

……………………………………………………………………..

CCCD/CMND số:…………………. Nơi cấp:……………

Cấp ngày………………

Số Điện thoại liên hệ:……………………. Nhà riêng……………… Di động……………..

Khi cần báo tin cho ai? Ở đâu?:……………………………

……………………………………………………………………….

Họ và tên:…………………… Bí danh:………………………

Tên thường gọi:……………………………………………….

Sinh ngày………. tháng……… năm……….. Tại:………..

Nguyên quán:…………………………………………………

……………………………………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú hiện nay:…………………….

…………………………………………………………………….

Dân tộc:……………. Tôn giáo:…………….

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)

……………………………………………………………………

Thành phần bản thân hiện nay:……………………..

Trình độ văn hoá:………………… Ngoại ngữ:………..

Trình độ chuyên môn:……………. Loại hình đào tạo:…………….

Chuyên ngành đào tạo:………………..

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày……… tháng ………năm……..

Nơi kết nạp:……………….

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày……… tháng………. năm………

Nơi kết nạp:………………

Tình hình sức khoẻ:……….. Cao……. Cân nặng: …….kg

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:………………..

Cấp bậc:…………… Lương chính hiện nay:……………..

Ngày nhập ngũ:……………. Ngày xuất ngũ:……………..

Lý do:…………………………………………………………………

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố:……………. Tuổi:………….. Nghề nghiệp…………….

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?

……………………………………………………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?

…………………………………………………………………..

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

…………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ:…………… Tuổi:………………. Nghề nghiệp………….

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?

………………………………………………………………..

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?

……………………………………………………………….

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

……………………………………………………………..

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

Họ và tên vợ hoặc chồng:………………. Tuổi:……………

Nghề nghiệp:………………………………………..

Nơi làm việc:…………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………….

Họ và tên các con:…………………………………

1) Tuổi:……………. Nghề nghiệp:……………….

2) Tuổi:……………. Nghề nghiệp:………………

3) Tuổi:……………. Nghề nghiệp:……………..

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:…….

Kỷ luật:……………….

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

……………,ngày……tháng……năm……

Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,
Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

Người khai ký tên

4. Mẫu sơ yếu lý lịch tự khai sơ tuyển vào ngành công an

Riêng mẫu sơ yếu lý lịch tự khai sơ tuyển vào ngành công an có điểm khác biệt hơn so với những bản sơ yếu lý lịch thông thường. Do tính chất đặc thù của ngành và quy trình tuyển chọn khá kỹ càng và nghiêm ngặt. Việc các thí sinh kê khai sơ yếu lý lịch phải trung thực, đầy đủ, và phải khai theo mẫu chuẩn của Bộ công an.

Nội dung cơ bản của mẫu sơ yếu lý lịch tự khai sơ tuyển vào ngành công an như sau:

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ảnh 4 x 6

(dán ảnh và đóng dấu giáp lai)

LÝ LỊCH TỰ KHAI

I – SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên khai sinh: ……………………………………………

Tên gọi khác: …………………………………………………….

Sinh ngày…..tháng…năm….; Giới tính: (Nam, Nữ)

Nơi sinh: …………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………

Dân tộc: ……………Quốc tịch: …………..Tôn giáo: ………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………..

Trình độ giáo dục phổ thông: ………………………………..

Trình độ chuyên môn cao nhất: …………………………….

Lý luận chính trị: …………………………………………………

Ngoại ngữ: ………………….. Tin học: ………………………..

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ………………………

Nơi kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ chí Minh: ………………

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……………….. Ngày chính thức: ……………

Nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……………..

Tình trạng sức khỏe: ………..; Chiều cao: ……….; Cân nặng: …………; Nhóm máu: ………..

Các bệnh kinh niên, truyền nhiễm: ……………………….

Gia đình chính sách: …………………………………………..

II – LỊCH SỬ BẢN THÂN

1. Quá trình học tập, công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm Đã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (kê khai những thành tích nổi bật trong học tập, lao động)?

2. Những đặc điểm về lịch sử bản thân

Tháng, năm Hành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử lý, cơ quan xử lý

3. Khen thưởng

Tháng, năm Nội dung và hình thức khen thưởng Cấp quyết định

4. Kỷ luật

Tháng, năm Lý do và hình thức kỷ luật Cấp quyết định

III – QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Ghi rõ họ tên từng người, năm sinh, quê quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác hay học tập, quá trình hoạt động theo từng thời gian, thái độ chính trị; đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, nguỵ quân, nguỵ quyền không), nếu có ai hoạt động cho địch thì ghi rõ thời gian, nơi hoạt động, chức vụ, mức độ ảnh hưởng xấu đối với cách mạng, nếu vi phạm pháp luật phải ghi rõ tội danh, bị cơ quan nào xử lý, mức độ và thời gian chấp hành hình phạt, thái độ chính trị hiện nay?

1. CHA, MẸ, ANH CHỊ EM RUỘT

1.1. Cha, mẹ (kể cả cha mẹ nuôi, người nuôi dưỡng):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

1.2. Anh, chị, em ruột:

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

2. VỢ (CHỒNG), CON

2.1. Vợ (chồng):

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2.2. Con (kể cả con nuôi):

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

3. BÊN NỘI

3.1. Ông, bà nội:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

3.2. Bác, chú, cô ruột:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

4. BÊN NGOẠI

4.1. Ông, bà ngoại:

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

4.2. Bác, cậu, dì ruột:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

5. BÊN GIA ĐÌNH VỢ (CHỒNG)

5.1. Cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ (chồng)

a) Cha, mẹ (kể cả cha mẹ nuôi, người nuôi dưỡng):

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

b) Anh, chị, em ruột:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

5.2. Bên nội của vợ (chồng)

a) Ông, bà nội:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

b) Bác, chú, cô ruột:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5.3. Bên ngoại của vợ (chồng)

a) Ông, bà ngoại:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

b) Bác, cậu, dì ruột:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

IV – QUAN HỆ XÃ HỘI

Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay của những người có quan hệ thân thiết đối với bản thân (kể cả người nước ngoài). Những ảnh hưởng tốt, xấu về tư tưởng, đạo đức, lối sống, học tập, rèn luyện và những mối quan hệ về kinh tế… của người đó đối với bản thân.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

V – TỰ NHẬN XÉT VỀ BẢN THÂN

Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, năng lực và sở trường công tác…

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

VI – CAM ĐOAN VỀ LÝ LỊCH

Người khai lý lịch và đại diện gia đình phải cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong Bản lý lịch này. Nếu qua thẩm tra, xác minh phát hiện có vấn đề vi phạm tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của Bộ Công an sẽ không được tuyển vào và chuyển ra ngoài lực lượng Công an nhân dân.

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH
…….., ngày…tháng…năm… …….., ngày…tháng…năm…
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

VII – XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

………., ngày…tháng…năm….
UBND xã, phường, thị trấn
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

5. Hướng dẫn khai lý lịch

Cách khai trong sơ yếu lý lịch ở mẫu sơ yếu lý lịch thông thường và sơ yếu lý lịch để sơ tuyển ngành công an đều giống nhau, trừ một vài mục được bổ sung trong sơ yếu lý lịch sơ tuyển công an.

Mời bạn đọc tham khảo chi tiết cách viết sơ yếu lý lịch thông thường trong bài viết: 

Cách viết sơ yếu lý lịch tự khai 2022

Dưới đây là cách khai sơ yếu lý lịch ở mục 4 như sau:

Ảnh màu (4 x 6 cm) được chụp trong thời gian sáu tháng tính đến ngày kê khai Lý lịch.

1- Họ và tên khai sinh: Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh.

2- Tên gọi khác: Là tên gọi khác hoặc bí danh khác đã dùng trong hoạt động cách mạng trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật… (nếu có).

3- Sinh ngày: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như trong giấy khai sinh.

Giới tính: Ghi giới tính là Nam hoặc Nữ.

4- Nơi sinh: Tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương) nơi được sinh ra (ghi đúng như trong giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi , nay là .

5- Quê quán: Ghi theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh thư nhân dân (việc xác định quê quán theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp). Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương).

6– Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc theo quy định của Nhà nước như: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Ê đê, Kh’me…

7- Tôn giáo: Đang theo tôn giáo nào thì ghi tên tôn giáo đó như: Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cao đài, Hoà hảo… Nếu không theo tôn giáo nào thì không được bỏ trống mà ghi là “không”.

8- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú.

9- Nơi ở hiện nay: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm thôn, xã, huyện, tỉnh nơi mình đang ở hiện tại.

10- Nghề nghiệp: Ghi rõ đã làm nghề gì để kiếm sống trước khi tuyển vào CAND. Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình thì ghi cụ thể là “không nghề nghiệp”.

11- Trình độ giáo dục phổ thông: Đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào.

12- Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp… thuộc chuyên ngành đào tạo nào.

13- Lý luận chính trị: Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương.

14- Ngoại ngữ: Tên ngoại ngữ + Trình độ đào tạo A, B, C, D…

15- Tin học: Trình độ A, B, C, kỹ sư, cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ

16- Gia đình chính sách: Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin…

Trên đây Trường Tiểu học Thủ Lệ đã gửi đến bạn đọc Mẫu sơ yếu lý lịch tự khai. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

 • Thời gian thẩm tra, xác minh lý lịch kết hôn với người công tác trong ngành Công an
 • Tiêu chuẩn bổ nhiệm trong Công an nhân dân
 • Các ngành Công an tuyển nữ
 • Sơ yếu lý lịch viên chức
 • Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên
 • Mẫu sơ yếu lý lịch

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button