Hỏi Đáp

Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm

Mẫu đánh giá công chức viên chức mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Sau đây là 3 mẫu đánh giá cán bộ công chức viên chức mới nhất Trường Tiểu học Thủ Lệ xin chia sẻ đến các bạn.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm

  • Nghị định 90/2020/NĐ-CP đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
  • Chỉ bỏ phụ cấp thâm niên giáo viên khi áp dụng chế độ tiền lương mới

1. Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 2022 (03 mẫu) mới nhất

Theo đó, mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2022 được thực hiện theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 90 sau đây:

  • Mẫu số 01: Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ.
  • Mẫu số 02: Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức.
  • Mẫu số 03: Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

Năm ………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh: ……………………………………………………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác:…………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tác phong, lề lối làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Năng lực lãnh đạo, quản lý:

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Năng lực tập hợp, đoàn kết:

………………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tự xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

……, ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

2. Cách ghi mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Phiếu được ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Trong đó, Phiếu bao gồm 04 phần:

– Công chức tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của mình theo các tiêu chí: Chinh trị, tư tưởng; Đạo đức lối sống; Tác phong lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

– Tự nhận xét, xếp loại chất lượng: Căn cứ vào các ưu điểm, nhược điểm của mình, công chức tự đánh giá bản thân thuộc một trong các tiêu chí xếp loại quy định trong Nghị định 90;

– Ý kiến nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị cấu thành;

– Kết quả đánh giá, xếp loại công chức của cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào ưu, nhược của công chức để đưa ra đánh giá, phân loại công bằng, minh bạch nhất.

3. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Các bạn có thể tham khảo thêm: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Nội dung chi tiết phiếu đánh giá cán bộ, công chức viên chức mời các bạn xem trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button