Hỏi Đáp

Mất sổ đoàn có được nhập học đại học không ?

Mất sổ đoàn có được nhập học đại học không? Trong quá trình học phổ thông, rất nhiều bạn học sinh bị mất sổ Đoàn viên do sơ suất vì mải tập trung vào việc học, khi lên học Đại học nhiều trường yêu cầu sinh viên phải nộp sổ Đoàn viên ngay khi nhập học. Vậy mời bạn đọc tham khảo ngay bài viết của Trường Tiểu học Thủ Lệ về vấn đề Mất sổ đoàn có được nhập học đại học không?

Bạn đang xem: Mất sổ đoàn có được nhập học đại học không ?

1. Mất sổ đoàn có được nhập học đại học không?

Hiện nay, trong quy định về thủ tục nhập học ở các trường Đại học không bắt buộc phải nộp sổ Đoàn viên. Sau khi nhập học xong xuôi, các trường mới tiến hành thu sổ Đoàn viên. Do vậy, khi bạn làm mất sổ Đoàn thì vẫn được nhập học Đại học bình thường, sau đó báo với nhà trường để tiến hành cấp sổ Đoàn mới.

2. Sổ đoàn viên có quan trọng không?

Sổ đoàn viên là một trong những giấy tờ khá quan trọng đối với học sinh, sinh viên. Sổ đoàn viên nhằm ghi chép lý lịch của học sinh, sinh viên trong quá trình công tác học tập tại những cơ sở đoàn. Các đoàn viên thanh niên khi tham gia đoàn thì phải cung cấp thông tin trung thực của bản thân với đơn vị chi đoàn.

Sổ đoàn viên còn giúp cho các cán bộ chi đoàn có thể đánh giá được ưu điểm, nhược điểm, khen thưởng và kỷ luật những đoàn viên tốt và không tốt. Qua đó còn đánh giá những đoàn viên qua từng năm hoạt động công tác tại đoàn.

Như vậy việc có sổ đoàn viên sẽ đánh giá được những hoạt động của đoàn viên trong công tác đoàn và hơn nữa là đánh dấu mốc quan trọng trong sự thi đua của từng đoàn viên theo lý tưởng của Đảng.

3. Mất sổ đoàn viên thì có được chuyển sinh hoạt hay không?

Trả lời cho câu hỏi trên mất sổ đoàn viên vẫn được chuyển sinh hoạt đoàn bình thường, tuy nhiên cần phải có bản tường trình và xác nhận của cơ sở đoàn nơi chuyển đi, được làm lại hồ sơ tại nơi chuyển đến. Theo Mục VI Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 quy định về chuyển sinh hoạt đoàn, trong đó:

– Nguyên tắc:

+ Đoàn viên khi thay đổi nơi cư trú, đơn vị công tác, học tập phải chuyển sinh hoạt đoàn.

+ Chi đoàn, đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở có trách nhiệm chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên.

– Đối với những trường hợp muốn chuyển sinh hoạt đoàn nhưng bị mất sổ đoàn viên thì được quy định như sau:

Trường hợp do thất lạc hồ sơ đoàn viên thì thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn phải có bản tường trình và xác nhận của cơ sở đoàn nơi chuyển đi, được làm lại hồ sơ tại nơi chuyển đến. Trường hợp còn thẻ đoàn viên hoặc những văn bản xác nhận là đoàn viên, đảm bảo các quy định của Điều lệ Đoàn thì làm lại sổ đoàn viên tại nơi chuyển đến. Các trường hợp khác thì bồi dưỡng, xét kết nạp đoàn viên như điều 1, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4. Mất sổ đoàn có được cấp lại?

Hồ sơ đoàn viên bao gồm các giấy tờ, chứng nhận ghi nhận quá trình hoạt động của đoàn viên trong tổ chức Đoàn thanh niên ĐCSVN. Theo quy định tại Điểm c) Mục 3 Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN

Trường hợp do thất lạc hồ sơ đoàn viên thì thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn phải có bản tường trình và xác nhận của cơ sở đoàn nơi chuyển đi, được làm lại hồ sơ tại nơi chuyển đến. Trường hợp còn thẻ đoàn viên hoặc những văn bản xác nhận là đoàn viên, đảm bảo các quy định của Điều lệ Đoàn thì làm lại sổ đoàn viên tại nơi chuyển đến. Các trường hợp khác thì bồi dưỡng, xét kết nạp đoàn viên như điều 1, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Như vậy, khi hồ sơ đoàn viên bị thất lạc, mất, cháy rách thì hoàn toàn có thể xin cấp lại. Việc xin cấp lại theo trình tự nhất định tùy theo từng trường hợp.

5. Mất sổ đoàn phải làm sao?

Nhiều trường đại học và các cơ quan đơn vị yêu cầu có giấy chuyển quá trình sinh hoạt đoàn, nộp thẻ đoàn trong thủ tục nhập học. Nếu bạn bị mất, thất lạc, tìm mãi không thấy thì đừng lo lắng.

Khi bạn bị mất sổ đoàn, bạn đến gặp bí thư chi đoàn ở trường hoặc ở địa phương nơi mình sinh sống, trình bày việc của mình. Ban chấp hành đoàn là cơ sở đã lưu lại tất cả quá trình bạn tham gia từ khi kết nạp đoàn và họ giữ hồ sơ, sổ đoàn của bạn.

6. Thủ tục cấp lại sổ Đoàn viên

Sổ đoàn viên
Sổ đoàn viên

Bạn đọc quan tâm tới thủ tục xin cấp lại hồ sơ đoàn viên được chia thành 3 trường hợp: trường hợp mất thẻ đoàn viên nhưng vẫn còn sổ đoàn viên; trường hợp mất Nghị quyết kết nạp đoàn và trong trường hợp mất toàn bộ hồ sơ đoàn viên.

Trường hợp mất thẻ đoàn viên nhưng vẫn còn sổ đoàn viên:

– Ban Chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên mất thẻ đoàn nhưng còn sổ đoàn viên, báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cấp lại thẻ đoàn viên.

– Dựa vào thông tin trong sổ đoàn viên và Nghị quyết kết nạp Đoàn viên mới Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ghi lại đầy đủ thông tin trong sổ đoàn viên vào thẻ đoàn viên;

– Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tổng hợp danh sách đoàn viên mất thẻ đoàn, thẻ đoàn phục hồi và sổ đoàn viên của những đoàn viên mất thẻ gửi về Đoàn cấp trên để đối chiếu hồ sơ và đóng dấu thẻ Đoàn.

Trường hợp mất Nghị quyết kết nạp đoàn

– Ban Chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên mất Nghị quyết kết nạp Đoàn rồi báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trực tiếp cấp lại Nghị quyết kết nạp đoàn viên.

– Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tiến hành cấp lại Nghị quyết kết nạp đoàn viên trên cơ sở thông tin trong sổ đoàn viên.

Trường hợp mất toàn bộ hồ sơ đoàn viên

– Đoàn viên cần làm bản tường trình về quá trình từ khi kết nạp đoàn và tham gia hoạt động Đoàn đến khi bị thất lạc hồ sơ, nêu nguyên nhân bị thất lạc hồ sơ, có xác nhận của cơ sở Đoàn mà đoàn viên sinh hoạt trước khi chuyển đến đơn vị hiện tại.

– Hồ sơ mới được làm lại thông qua việc xác nhận bản tường trình, toàn bộ quá trình tham gia sinh hoạt đoàn, thành tích của đoàn viên từ khi kết nạp đến thời điểm hiện tại vào sổ đoàn viên mới. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định khôi phục hồ sơ đoàn viên và xác nhận trong hồ sơ mới của đoàn viên.

– Một số trường hợp khác khi thực hiện việc cấp lại hồ sơ đoàn viên mới cần lập danh sách, xin ý kiến của Đoàn cấp trên để có hướng giải quyết cụ thể.

7. Thẻ đoàn viên lấy ở đâu?

Việc cấp Thẻ đoàn viên do ban thường vụ đoàn cấp huyện quyết định. Vậy khi bạn đã tham gia vào Đoàn viên, để lấy thẻ Đoàn viên thì bạn đến Ban thường vụ đoàn cấp huyện nhé.

8. Mất sổ đoàn có được tốt nghiệp đại học không?

Hiện nay việc vào đoàn khi còn tham gia học tập tại các đơn vị trường học là điều cần thiết. Tuy nhiên pháp luật không quy định bắt buộc việc tốt nghiệp đại học là phải có sổ đoàn và vào đoàn. Nhưng sổ đoàn là một trong những đánh giá quan trọng đối với sinh viên hơn nữa còn giúp sinh viên mong muốn thi đua vào đơn vị nhà nước có được sự ưu ái nhất định về hoạt động năng nổ trong đoàn.

9. Lấy sổ đoàn ở đâu?

Sổ đoàn sẽ được đơn vị liên quan đến đoàn tại trường học hoặc nơi bạn sinh sống quản lý. Nếu bạn chưa nhận sổ đoàn thì có thể liên hệ bí thư đoàn trường hoặc địa phương để thông tin về việc lấy sổ đoàn. Thông thường khi bạn chuyển đơn vị học tập hoặc làm việc thì sẽ được trả lại số đoàn để chuyển công tác.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Mất sổ đoàn có được nhập học đại học không? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ:

  • Lấy mã số định danh cá nhân ở đâu 2022?
  • Cha mẹ bao nhiêu tuổi được giảm trừ gia cảnh 2022?
  • Bản quyền là gì? Thế nào là vi phạm bản quyền?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button