Hỏi Đáp

Loại tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ

Loại tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ gồm những tài sản nào? Điều kiện để tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ là gì?

Bạn đang xem: Loại tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ

1. Loại tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ

4 loại tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ là những loại tài sản gì?

Khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

=> 4 loại tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ gồm:

 • Nhà ở
 • Công trình xây dựng khác
 • Rừng sản xuất là rừng trồng
 • Cây lâu năm

2. Điều kiện để tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ

Điều kiện để tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ

Điều kiện để tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ được quy định cụ thể tại các điều 31, 32, 33, 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP gồm:

 • Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Điều 31)
 • Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở (Điều 32)
 • Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (Điều 33)
 • Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm (Điều 34)

3. Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu

Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu là những tài sản gì?

Điều 35 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định những tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu:

1. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai;

2. Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính;

3. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

5. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

6. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định;

7. Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

4. Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gắn liền với đất:

Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;
 • Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;
 • Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

 • Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK;
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và d Khoản này phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
 • Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã cung cấp cho bạn đọc Loại tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Đất đai – Nhà ở, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

 • Tài sản gắn liền với đất gồm những loại nào?
 • Đất rau xanh là gì? Đất rau xanh có làm được sổ đỏ không?
 • Mua đất phân lô bán nền 2021: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục
 • Mua bán đất bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button