Giáo DụcLớp 7

Lịch sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bạn đang xem: Lịch sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Trường Tiểu học Thủ Lệ xin giới thiệu đến các em học sinh bài học: Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước giúp các em tìm hiểu về quá trình thành lập nhà Lý như thế nào? Sau khi thành lập thì nhà Lý đã thực hiện chính sách gì để cai trọ đất nước. Tình hình nước ta dưới nhà Lý cai trị như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

 • Năm 1009 Lê Long Đĩnh chết, Lý Công Uẩn lên làm vua, nhà Lý thành lập – Lý Thái Tổ.
 • Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô từ Hoa Lư ra Đại La rồi đổi tên là Thăng Long (rồng bay).
 • Thăng Long có vị trí thuận lợi cho việc dời đô. Thăng Long là đô thị phồn vinh gồm hòang cung và phố chợ.
 • Năm 1054 nhà Lý đổi tên là Đại Việt.
 • Đứng đầu nhà nước là vua, vua nắm mọi quyền hành. Giúp vua có các đại thần, bên dưới là các quan văn võ, đây là chính quyền quân chủ cử con cháu công thần giữ chức vụ quan trọng.
 • Hai bên thềm cung điện vua Lý treo chuông lớn, cho phép dân có gì oan ức thì đánh chuông xin vua xét xử.
 • Hoàng tử được nối ngôi, vua cho ra ngoài thành để tìm hiểu cuộc sống cả nhân dân.
 • Cả nước chia thành 24 lộ phủ, có chức tri phủ, tri châu. Dưới lộ phủ có huyện và hương (Đinh-Tiền Lê là 10 lộ). Công việc ở lộ phủ giao cho cho các con cháu nhà vua hay các đại thần cai quản.

 Sơ đồ bộ máy nhà nước triều Lý

(Sơ đồ bộ máy nhà nước triều Lý )

1.2. Luật pháp và quân đội

 • Luật pháp:
  • Năm 1042 nhà Lý ban hành bộ Hình Thư là bộ luật đầu tiên, nhằm bảo vệ  vua, cung điện,bảo vệ của công, tài sản của nhân dân, nghiêm cấm mổ trộm trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, người phạm tội xử phạt rất nghiêm khắc
 • Quân đội gồm:
  • Cấm quân bảo vệ nhà vua và kinh thành.
  • Quân địa phương canh phòng ở các lộ phủ và tham gia những cuộc chiến trang giữ nước, thay phiên nhau luyện tập gọi là “ngụ binh ư nông “
  • Quân đội có quân bộ, quân thủy, kị binh, tượng binh, vũ khí thô sơ gồm giáo mác, dao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá.
  • Giảng Võ ở Thăng Long là nơi luyện võ nghệ của binh sĩ.               

1.3. Đoàn kết các dân tộc trong nước, quan hệ hòa hiếu với nước ngoài

 • Để củng cố khối đoàn kết các dân tộc, nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng miền núi.
 • Nhà Lý luôn giữ vững độc lập tự chủ, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ biên giới
 • Năm 1068 nhà Tống xúi Chămpa đánh Đại Việt,bị nhà Lý đánh tan.
 • Quan hệ bình thường với Nhà Tống, Chăm pa, Chân lạp.
 • Nhà Lý tồn tại 200 năm đã xây dựng bộ máy nhà nước đầy đủ, quy củ hơn, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, củng cố sự thống nhất lãnh thổ, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ nền độc lập tổ quốc.

Các vua nhà Lý:

Hiệu Niên hiệu Tên Sinh- Mất Thời gian trị vì Thụy hiệu Lăng
Lý Thái Tổ Thuận Thiên
(1010-1028)
Lý Công Uẩn 974-1028 1009-1028 Thần vũ Hoàng đế Thọ Lăng
Lý Thái Tông Thiên Thành (1028-1034)
Thông Thụy (1034-1039)
Càn Phù Hữu Đạo (1039-1042)
Minh Đạo (1042-1044)
Thiên Cảm Thánh Vũ (1044-1049)
Sùng Hưng Đại Bảo (1049-1054)
Lý Phật Mã 1000-1054 1028-1054   Thọ Lăng
Lý Thánh Tông Long Thụy Thái Bình (1054-1058)
Chương Thánh Gia Khánh (1059-1065)
Long Chương Thiên Tự (1066-1068)
Thiên Thống Bảo Tượng (1068-1069)
Thần Vũ (1069-1072)
Lý Nhật Tôn 1023-1072 1054-1072 Ứng thiên Sùng nhân Chí đạo
Uy khánh Long tường
Minh văn Duệ vũ
Hiếu đức Thánh thần Hoàng đế
Thọ Lăng
Lý Nhân Tông Thái Ninh (1072-1076)
Anh Vũ Chiêu Thắng (1076-1084)
Quảng Hựu (1085-1092)
Hội Phong (1092-1100)
Long Phù (1101-1109)
Hội Tường Đại Khánh (1110-1119)
Thiên Phù Duệ Vũ (1120-1126)
Thiên Phù Khánh Thọ (1127-1127)
Lý Càn Đức 1066-1127 1072-1127 Hiếu từ Thánh thần
Văn vũ Hoàng đế
Thiên Đức Lăng
Lý Thần Tông Thiên Thuận (1128-1132)
Thiên Chương Bảo Tự (1133-1138)
Lý Dương Hoán 1116-1138 1128-1138 Quảng nhân Sùng hiếu
Văn vũ Hoàng đế
Thọ Lăng
Lý Anh Tông Thiệu Minh (1138-1140)
Đại Định (1140-1162)
Chính Long Bảo Ứng (1163-1174)
Thiên Cảm Chí Bảo (1174-1175)
Lý Thiên Tộ 1136-1175 1138-1175 Thể thiên Thuận đạo
Duệ văn Thần võ
Thuần nhân Hiển nghĩa
Huy mưu Thánh trí
Ngự dân Dục vật
Quần linh Phi ứng
Đại minh Chí hiếu hoàng đế.
Thọ Lăng
Lý Cao Tông Trinh Phù (1176-1186)
Thiên Tư Gia Thụy (1186-1202)
Thiên Gia Bảo Hựu (1202-1204)
Trị Bình Long Ứng (1204-1210)
Lý Long Trát (Lý Long Cán) 1173-1210 1175-1210   Thọ Lăng
Lý Huệ Tông Kiến Gia (1211-1224) Lý (Hạo) Sảm 1194-1226 1211-1224   Thọ Lăng
Lý Chiêu Hoàng Thiên Chương Hữu Đạo (1224-1225) Lý Phật Kim (Lý Thiên Hinh) 1218-1278 1224-1225   Cửa Mả Lăng

2. Luyện tập và củng cố

Học xong bài này các em cần nắm được kiến thức sau:

 • Sự thành lập nhà Lý
 • Luật pháp và quân đội
 • Đoàn kết các dân tộc trong nước, quan hệ hòa hiếu với nước ngoài

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 10 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Nhà Lý ban hành bộ Hình Thư là bộ luật đầu tiên năm nào? 

  • A.
   1042
  • B.
   1043
  • C.
   1044
  • D.
   1045
 • Câu 2:

  Quân đội nhà Lý gồm

  • A.
   Cấm quân bảo vệ nhà vua và kinh thành.
  • B.
   Quân địa phương canh phòng ở các lộ phủ và tham gia những cuộc chiến trang giữ nước, thay phiên nhau luyện tập gọi là “ngụ binh ư nông “
  • C.
   Quân đội có quân bộ, quân thủy, kị binh, tượng binh, vũ khí thô sơ gồm giáo mác, dao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá.
  • D.
   A, B, C

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 7 Bài 10 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập Thảo luận trang 35 SGK Lịch sử 7 Bài 10

Bài tập Thảo luận 1 trang 36 SGK Lịch sử 7 Bài 10

Bài tập Thảo luận 2 trang 36 SGK Lịch sử 7 Bài 10

Bài tập Thảo luận trang 37 SGK Lịch sử 7 Bài 10

Bài tập Thảo luận 1 trang 38 SGK Lịch sử 7 Bài 10

Bài tập Thảo luận 2 trang 38 SGK Lịch sử 7 Bài 10

Bài tập 1 trang 38 SGK Lịch sử 7

Bài tập 2 trang 38 SGK Lịch sử 7

Bài tập 3 trang 38 SGK Lịch sử 7

Bài tập 1.1 trang 30 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.2 trang 30 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.3 trang 30 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.4 trang 30 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.5 trang 30 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 2 trang 10 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 3 trang 31 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 4 trang 31 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 5 trang 31 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 6 trang 32 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 7 trang 32 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 8 trang 32 SBT Lịch Sử 7

3. Hỏi đáp Bài 10 Lịch sử 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button