Hỏi Đáp

Itaxviewer 2.0.5

ITaxViewer mới nhất 2.0.5 là ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. ITaxViewer 2.0.5 là phần mềm giúp doanh nghiệp đọc các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, các tờ khai tháng hoặc theo quý đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax 2.4.3, iCaNhan 3.4.4.

Bạn đang xem: Itaxviewer 2.0.5

iTaxViewer 2.0.5 ngày 25/10/2022 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK Tổng cục Thuế.

Ứng dụng itaxviewer Tổng cục thuế mới nhất 2022 hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý, thông báo nộp thuế. Phần mềm iTaxViewer cũng giúp xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử của bạn. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc chọn file cần Open là xem được.

  1. Tải iTaxviewer 2.0.5 mới nhất 2022

  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.4.3, iCaNhan 3.4.4, iTaxViewer 2.0.5, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

  – Nâng cấp chức năng tải tệp (file) phi cấu trúc gồm các mẫu biểu ban hành theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho phép tiếp nhận hồ sơ điện tử:

  + Mẫu 2.6 – Đơn Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

  + Mẫu 2.8 – Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế.

  + Mẫu 2.9 – Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế.

  + Mẫu 2.10 – Thông báo về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế.

  2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

  – Nâng cấp các nội dung liên quan tiếp nhận tờ khai 02/QTT-TNCN gồm các nội dung sau:

  + Tạo và gửi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế/hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/TB-HT (TT80/2021).

  + Nhận thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 02/TB-HT (TT80/2021) từ hệ thống ký điện tử gửi cho cá nhân trực tiếp quyết toán.

  – Nâng cấp chức năng đăng ký tài khoản, bổ sung ghi lịch sử nguồn gốc đăng ký của Người nộp thuế.

  3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

  Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.3, iCanhan 3.4.4 nêu trên.

  Từ ngày 25/10/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.4 thay cho các phiên bản trước đây.

  Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

  Hướng dẫn cài Itaxview 2.0.5

  Tải iTaxViewer 2.0.5 mới nhất 2022, tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài đặt ứng dụng iTaxViewer 2.0.5 tại địa chỉ sau: https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

  • Bước 1: Tải file cài
  • Bước 2: Click vào file itaxview 2.0.5 => Next => Install => Finish

  2. Tải iTaxviewer 2.0.4

  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

  – Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 07/TEM-Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi Cơ quan thuế.

  – Cập nhật mẫu số 01/TEM-Đăng ký sử dụng Tem điện tử: Bổ sung thêm ràng buộc bắt buộc nhập trường “Người liên hệ”.

  – Cập nhật mẫu số 03/TEM-Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: Bổ sung thêm ràng buộc “Số lượng tem được sử dụng” bắt buộc phải nhập >0.

  – Nâng cấp tờ khai 01/TTS (TT92/2015) khắc phục nội dung NNT nộp tờ khai hệ thống cảnh báo “Người nộp thuế không thuộc cơ quan thuế quản lý”.

  2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ eTax Mobile:

  – Bổ sung chức năng xóa tài khoản: Cho phép NNT thực hiện đăng ký ngừng dịch vụ;

  – Cập nhật chức năng quét QR-Code: Cho phép hộ kinh doanh thực hiện quét QRCode phiếu xuất tem điện tử rượu, phiếu xuất tem điện tử thuốc lá.

  – Cập nhật chức năng tra cứu hồ sơ khai thuế: Cho phép NNT thực hiện tra cứu tờ khai sau:

  + Tờ khai Đăng ký sử dụng Tem điện tử mẫu số 01/TEM.

  + Tờ khai Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước mẫu số 03/TEM.

  + Tờ khai Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi Cơ quan thuế mẫu số 07/TEM.

  3. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

  – Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 01/TEM-Đăng ký sử dụng Tem điện tử.

  – Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 03/TEM-Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

  – Bổ sung hỗ trợ kê khai trực tuyến mẫu số 07/TEM-Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi Cơ quan thuế.

  – Cập nhật chức năng truyền dữ liệu phiếu xuất tem điện tử rượu, phiếu xuất tem điện tử thuốc lá tới ứng dụng Tem điện tử (TDT).

  4. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

  Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.3.5, iCanhan 3.3.8 nêu trên.

  Từ ngày 18/08/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.5, eTax Mobile 2.0.1, iCanhan 3.3.8, iTaxViewer 2.0.4 thay cho các phiên bản trước đây.

  3. Tải iTaxviewer 2.0.3

  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

  – Tự động sinh mã số hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại điều 19 Thông tư 01/2018/TT-VPCP.

  – Cung cấp trạng thái xử lý thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

  – Cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

  2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

  – Tự động sinh mã số hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại điều 19 Thông tư 01/2018/TT-VPCP.

  – Cung cấp trạng thái xử lý thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

  – Cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cổng DVCQG.

  – Cập nhật sắp xếp hiển thị menu chức năng trên ứng dụng.

  3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

  – Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.3.3, iCanhan 3.3.5 nêu trên.

  Từ ngày 05/08/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.3, iCanhan 3.3.5, iTaxViewer 2.0.3 thay cho các phiên bản trước đây.

  4. Tải iTaxviewer 2.0.2

  THÔNG BÁO
  Về việc Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4, iTaxViewer phiên bản 1.9.8, HTKK phiên bản 4.8.6

  Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4, iTaxViewer phiên bản 1.9.8 đáp ứng nhập, nhận, xử lý đề nghị tra soát thông tin theo mẫu 01/TS quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và một số nội dung khác, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

  Nâng cấp bổ sung hồ sơ đề nghị tra soát theo mẫu theo mẫu 01/TS quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC với các nội dung:

  – Văn bản đề nghị tra soát nghĩa vụ theo mẫu số (01/TS)

  – Văn bản đề nghị tra soát chứng từ theo mẫu số 01/TS (TT80/2021)

  2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

  Nâng cấp ứng dụng 1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4 nêu trên.

  3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ NNT kê khai (HTKK)

  – Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB), tại phụ lục 01-2/TTĐB:

  + Mục I: Cập nhật cho phép sửa cột (14) – Thuế TTĐB chưa được khấu trừ chuyển kỳ sau

  + Mục II: Cập nhật cho phép sửa cột (13) – Thuế TTĐB chưa được khấu trừ chuyển kỳ sau

  – Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HDDT): Bổ sung 2 loại hóa đơn là “Hóa đơn GTGT (Đặc thù theo quy định của BTC)”, “Hóa đơn bán hàng (Đặc thù theo quy định của BTC)”. Nếu chọn 1 trong 2 loại hóa đơn trên thì:

  + Ký hiệu mẫu hóa đơn: Nhập tối đa 12 ký tự, không kiểm tra định dạng

  + Ký hiệu hóa đơn: Người nộp thuế nhập, không kiểm tra định dạng

  – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN): Cập nhật bắt buộc nhập chỉ tiêu [07] – Quận/ Huyện, chỉ tiêu [08] – Tỉnh/Thành phố

  – Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (01/ĐNXLNT): Cập nhật chỉ tiêu ( 8 ) – Số tiền phải nộp 1 tại mục II.1 cho phép nhập số >=0./.

  Từ ngày 15/06/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

  Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

  5. Sửa lỗi iTaxViewer báo lỗi tệp hồ sơ không đúng định dạng

  Trong trường hợp iTaxViewer báo lỗi tệp hồ sơ không đúng định dạng thì phần lớn là do file của bạn có thể đặt tên không đúng định dạng hoặc Folder chứa file iTaxViewer không đúng định dạng. Cụ thể là phần mềm iTaxViewer sẽ không thể đọc được file, Folder file có chứa tiếng Việt có dấu hoặc ký tự đặc biệt, hoặc có thể là do tên file quá dài.

  Cách xử lý là đặt lại tên cho đúng định dạng tiếng Việt không dấu hoặc rút ngắn lại tên file

  Sửa lỗi mã hồ sơ (395) hoặc phiên bản 2.4.2 không đúng

  • Tìm file lưu tờ khai Quyết toán 05/QTT-TNCN năm 2020
  • Nhấp chuột phải tờ khai -> chọn Open with -> Notepad hoặc Notepad++
  • Tìm dòng 2.4.x -> sửa lại thành 2.1.6
  • Chọn chức năng File -> Save. Đóng file và mở lại, sau đó tiến hành nộp lại tờ khai lên website thuế điện tử.

  6. Hướng dẫn cài đặt và fix lỗi iTaxViewer

  Tải phần mềm iTaxViewer theo link:

  http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxViewer.rar

  Sau khi đã tải về và giải nén file iTaxViewer ra file iTaxViewer.exe, bạn click vào file đuôi exe.

  Các bước cài đặt iTax Viewer vô cùng đơn giản khi bạn chỉ cần ấn Next liên tục cho đến khi ứng dụng tiến hành cài đặt như hình dưới:

  Lỗi iTaxViewer

  Sau khi ứng dụng chạy xong cài đặt, bạn ấn Finish để hoàn thành cài đặt.

  Lỗi iTaxViewer không thể đọc file

  Lỗi iTaxViewer không thể đọc file còn được gọi là Sửa lỗi iTaxViewer tệp hồ sơ không đúng định dạng. Một số bạn khi sử dụng iTaxViewer để đọc tờ khai có thể gặp phải lỗi này.

  Trong trường hợp iTaxViewer tệp hồ sơ không đúng định dạng thì phần lớn là do file của bạn có thể đặt tên không đúng định dạng hoặc Folder chứa file iTaxViewer không đúng định dạng. Cụ thể là phần mềm iTaxViewer sẽ không thể đọc được file, Folder file có chứa tiếng Việt có dấu hoặc ký tự đặc biệt, hoặc có thể là do tên file quá dài.

  Cách xử lý là đặt lại tên cho đúng định dạng tiếng Việt không dấu hoặc rút ngắn lại tên file. Có thể nhấn F2 để nhấn đổi tên hoặc click chuột phải vào file chọn Rename để thay đổi tên cho file XML.

  Sửa lỗi iTaxViewer không đọc được file XML do File hỏng

  Việc iTaxViewer không đọc được file XML cũng rất có thể là do file XML đó đã bị hỏng và có thể thử lại bằng cách tải lại file XML đó rồi sử dụng iTaxViewer để xem có thể đọc được hay không.

  Sửa lỗi mở file XML trên iTaxViewer

  Lỗi tệp hồ sơ không đúng định dạng: Để sửa lỗi, tắt hộp thoại thông báo rồi mở phần mềm iTaxViewer. Trong giao diện chính iTaxViewer nhấn vào mục Open rồi tìm tới thư mục lưu file XML để mở là được.

  Lỗi mã hồ sơ, lỗi phiên bản không đúng: kiểm tra lại thư mục lưu trữ file XML và chắc chắn các thư mục đều không dấu. Tên file XML lưu cũng không dấu để tránh các lỗi xảy ra.

  Lỗi không mở được 1 số file XML: Trường hợp này thường gặp khi người dùng nâng cấp iTaxViewer lên phiên bản mới nhất và không mở được một số file XML. Hãy thử xóa file không mở được và tải lại file đó để đọc trên iTaxViewer là được. Đây là cách mở file XML hữu dụng cho các doanh nghiệp.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục Hỏi đáp pháp luật và biểu mẫu nhé.

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button