Hỏi Đáp

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng hoatieu.vn xin chia sẻ đến quý bạn đọc các bước thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và bản hướng dẫn chi tiết cách đăng ký doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia. 29/05/20

Bạn đang xem: Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng hoatieu.vn xin chia sẻ đến quý bạn đọc các bước thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và bản hướng dẫn chi tiết cách đăng ký doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia. 29/05/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua cổng dịch vụ công

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp tại nhà. Hiện nay người đăng ký kinh doanh có thể tự thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

  • Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 Bộ Xây dựng
  • Cách nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Các bước thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Chuẩn bị

1. Đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống

2. Chuẩn bị công cụ ký xác thực:

– Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh

– Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản

Nộp hồ sơ

1. Tạo hồ sơ

2. Nhập thông tin

*Hướng dẫn điền thông tin người ký

3. Scan và tải tài liệu đính kèm

4. Chuẩn bị Hồ sơ

5. Ký xác thực và nộp hồ sơ

Nhận kết quả

1. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ

2. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

3. Nhận kết quả

Chi tiết cách đăng ký doanh nghiệp trực tuyến qua cổng dịch vụ công mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU
CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
NG DẪN
QUY TNH ĐĂNG DOANH NGHIỆP
QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
(Dành cho người sử dụng trực tuyến)
Hà Nội, 2017
2
MỤC LỤC
MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………………………… 2
GIỚI THIỆU CHUNG ………………………………………………………………………………………………. 3
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ …………………………. 4
I. Tạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử ……………………………………………………………….. 4
II. Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử …………………………………… 9
2.1. Nhập các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử ……………………………………….. 9
2.2. Kiểm tra thông tin hồ sơ …………………………………………………………………………………………………………. 10
II. Tải văn bản điện tử của bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử …………………………….. 11
III. Ký số/ Xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử ………………………………………….. 14
IV. Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh ……………………………………………………….………………. 18
V. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ ………………………………………………………………………………………… 19
VI. Sửa đi, b sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ cần sửa đi, b sung ……………………………………. 20
VII. Nhận kết quả ……………………………………………………………………………………………………………….. 21

3
GIỚI THIỆU CHUNG
Quy trình đăng doanh nghiệp qua mạng điện tử được quy định tại Nghị định số
78/2015/NĐCP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Điều
Nội dung
Điều 35
Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Điều 36
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ
Điều 37
Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số
công cộng
Điều 38
Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh
Điều 39
Xử lý vi phạm, khiếu nại và giải quyết tranh chấp liên quan đến chữ ký số
công cộng, Tài khoản đăng ký kinh doanh
Tài liệu y được soạn thảo nhằm ớng dẫn cho người nộp hồ sơ/người đăng thực
hiện đăng doanh nghiệp qua mạng điện tử trên Cng thông tin quốc gia về đăng doanh
nghiệp. Mọi nhân đều thể đăng tài khoản, truy cập thực hiện đăng các loại hình
đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tùy theo nhu cầu.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button