Hỏi Đáp

Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo mấy cấp?

Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo mấy cấp? Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức quan trọng trong hệ thống chính trị, xã hội của nước ta, gồm các cá nhân, tổ chức tiêu biểu từ mọi tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức thế nào và hoạt động theo nguyên tắc gì?

Bạn đang xem: Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo mấy cấp?

1. Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo mấy cấp?

Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo 4 cấp hành chính:

 • Cấp Trung ương.
 • Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh).
 • Cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện).
 • Cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

Ở mỗi cấp nói trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp

Dưới cấp xã còn có Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư. Khu dân cư thường tương ứng với các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố. Ban Công tác Mặt trận không phải là một cấp theo hệ thống tổ chức hành chính 4 cấp nói trên, nhưng lại có vị trí, vai trò hết sức quan trọng vì khu dân cư là nơi cư trú, sinh sống của mọi tầng lớp nhân dân, nơi thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nơi thực hành dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay cũng là nhằm hướng về khu dân cư, đến với mỗi gia đình và từng người dân.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tại Điều 4 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015:

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên.

3. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuân theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

3. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Là một tổ chức quan trọng có nhiều ý nghĩa về mọi mặt đời sống, giúp đỡ chính quyền và nhân dân thực hiện các hoạt động an sinh và chính trị khác, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị trí, vai trò hết sức cần thiết, quan trọng sau đây:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trường Tiểu học Thủ Lệ vừa gửi đến các bạn tổ chức các cấp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như vai trò, vị trí và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của tổ chức này – tổ chức có vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button