Giới thiệu

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2019, Kế hoạch số 87 – KH/TWĐTN-CTTN ngày 21/8/2018 về triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến với tên gọi “Luật của chúng em” trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trongđội viên, thiếu niên, nhi đồng về Luật trẻ em năm 2016; nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp, thiếu nhi và toàn xã hội về các quyền và bổn phận của trẻ em.

– Tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tại nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường.

– Cuộc thi tổ chức sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, Đội ở cơ sở; đảm bảo ý nghĩa giáo dục và phù hợp với các đối tượng tham gia.

II. TÊN GỌI CUỘC THI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi“Luật của chúng em”

2. Phạm vi: Toàn quốc.

3. Đối tượng dự thi:

Đối tượng dự thi được chia làm 02 bảng gồm:

– Bảng A: Học sinh bậc Tiểu học (từ lớp 3 – lớp 5).

– Bảng B: Học sinh bậc Trung học cơ sở (từ lớp 6 – lớp 9)

III. NỘI DUNG THI

1. Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em;

2. Luật trẻ em năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

3. Các kỹ năng cần thiết để phòng, chống tai nạn, thương tích, xâm hại trẻ em và bạo lực học đường;

4. Các hành vi vi phạm quyền trẻ em và chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật.

5. Các nội dung, giải pháp liên quan đến Luật trẻ em được cụ thể hóa trong Chương trình năm học 2019 – 2020 của Hội đồng Đội Trung ương; các văn bản của Trung ương Đoàn về triển khai thực hiện Luật trẻ em, tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em…

IV. THỜI GIAN VÀ CHỦ ĐỀ THI

Cuộc thi được tổ chức theo 03 vòng thi gồm: Vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết toàn quốc, cụ thể:

1. Vòng loại: Dự kiến diễn ra từ ngày 28/10/2019 đến ngày 29/3/2020 (gồm 06 chủ đề thi, mỗi chủ đề thi kéo dài trong 02 tuần. Cụ thể như sau:

– Chủ đề 1: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 28/10/2019 đến 22h00 ngày 10/11/2019.

– Chủ đề 2: Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 18/11/2019 đến 22h00 ngày 01/12/2019.

– Chủ đề 3: Những quy định chung, quyền và bổn phận của trẻ em.

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 30/12/2019 đến 22h00 ngày 12/01/2020.

– Chủ đề 4: Phòng, chống xâm hại trẻ em.

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 03/02/2020 đến 22h00 ngày 16/02/2020.

– Chủ đề 5: Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 24/02/2020 đến 22h00 ngày 08/3/2020.

– Chủ đề 6: Kỹ năng thực hành xã hội.

Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 16/3/2020 đến 22h00 ngày 29/3/2020.

2. Vòng bán kết: Dự kiến diễn ra từ 9h00 ngày 06/4/2020 đến 22h00 ngày 12/4/2020.

3. Vòng chung kết toàn quốc: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2020.

V. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ, HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

– Thí sinh tham gia thi truy cập vào website: https://luattreem.vn hoặc tải ứng dụng của cuộc thi (Thi Luật trẻ em) trên máy tính bảng, điện thoại thông minh.

– Thí sinh vào phần “Đăng ký dự thi”, lập tài khoản và điền đầy đủ các thông tin cần thiết. Lưu ý, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi, đảm bảo thông tin chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân) theo mẫu của Ban Tổ chức trên phần đăng ký dự thi. Thí sinh cần cung cấp thông tin số điện thoại liên lạc của mình hoặc của phụ huynh để Ban Tổ chức liên lạc, xác minh thông tin trong trường hợp cần thiết.

2. Hình thức thi 

– Thí sinh có thể sử dụng máy vi tính, hoặc máy tính bảng, hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham gia Cuộc thi.

– Thí sinh dự thi trực tiếp trên website hoặc ứng dụng của cuộc thi theo thời gian thi được quy định trong Thể lệ.

– Trong mỗi chủ đề của vòng loại, thí sinh được thi tối đa 05 lần; vòng bán kết, thí sinh được thi tối đa 03 lần. Hệ thống sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số điểm cao nhất của thí sinh trên bảng theo dõi, xếp hạng qua từng chủ đề thi.

– Thí sinh dự thi không được nhờ người khác thi hộ; không sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi; không tiết lộ thông tin tài khoản thi của mình cho người khác đăng nhập kể từ lúc đăng ký thành công đến lúc kết thúc cuộc thi; nếu bị phát hiện có một trong những hành vi này, Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả thi.

3. Các vòng thi và cách thức xếp loại

3.1.Vòng loại: 06 chủ đề thi

– Mỗi chủ đề thi bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian làm bài thi được tính từ lúc thí sinh bấm nút bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh đạt 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong một vòng thi là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Hết thời gian quy định, hệ thống sẽ tự động kết thúc bài thi của thí sinh, kết quả điểm khi kết thúc bài thi sẽ là kết quả cuối cùng của lần thi.

– Ban Tổ chức lấy kết quả cao nhất trong 05 lần thi/01 chủ đề là kết quả cuối cùng của thí sinh. Trong trường hợp điểm cuối cùng của các thí sinh bằng nhau và thời gian thi bằng nhau, thí sinh nào có nhiều thời gian tìm hiểu về Luật trẻ em và học tập miễn phí trên website https://luattreem.vn sẽ được ưu tiên trong trao giải hoặc xét vào vòng trong.

– Sau khi kết thúc mỗi chủ đề thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đạt giải của từng chủ đề vào ngày thứ tư của tuần kế tiếp trên website https://luattreem.vn và Fanpage của cuộc thi.

3.2. Vòng bán kết

– Kết thúc vòng loại, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh có tổng số điểm thi của các chủ đề thi cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất tham dự vòng bán kết.

– Ban Tổ chức Cuộc thi công bố danh sách thí sinh tham dự Vòng bán kết của Cuộc thi trong ngày 02/04/2020.

– Số lượng thí sinh tham gia Vòng bán kết cụ thể như sau:

+ Bảng A: Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 50 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất của mỗi tỉnh, thành phố tham gia vòng bán kết (tối đa 01 thí sinh/01 trường).

+ Bảng B: Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 50 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất của mỗi tỉnh, thành phố tham dự vòng bán kết (tối đa 01 thí sinh/trường).

– Cách thức tổ chức thi vòng bán kết tương tự như thi ở vòng loại.

3.3. Vòng chung kết toàn quốc

– Danh sách thí sinh tham dự Vòng chung kết của Cuộc thi sẽ được công bố trong ngày 27/4/2020 trên website https://luattreem.vn và Fanpage của cuộc thi.

– Vòng chung kết toàn quốc gồm 02 phần thi: đấu loại trực tiếp và chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc. Cụ thể:

+ Ban Tổ chức lựa chọn mỗi bảng 63 thí sinh đạt điểm cao nhất trong thời gian làm bài ngắn nhất tham gia thi vòng đấu loại trực tiếp trực tuyến trên trang website của cuộc thi vào đầu tháng 5/2020.

+ Căn cứ vào kết quả của vòng đấu loại trực tiếp, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn mỗi bảng 12 – 15 thí sinh đạt điểm cao nhất trong thời gian làm bài thi ngắn nhất tham gia vào vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

+ Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5/2020 tại Hà Nội (Thể lệ và hình thức của vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc sẽ được Ban Tổ chức thông báo sau).

VI. GIẢI THƯỞNG

1. Vòng loại

– Sau mỗi chủ đề thi, Ban Tổ chức sẽ trao 63 giải thưởng/bảng cho các thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian dự thi ngắn nhất của các tỉnh, thành phố. Giải thưởng gồm quà của Ban Tổ chức Cuộc thi và Tập đoàn Giáo dục Egroup.

– Ban Tổ chức sẽ tổ chức mini game với những phần quà hấp dẫn cho các thí sinh trong mỗi đợt thi. (Thể lệ Mini Game sẽ được cập nhật trên website và Fanpage của cuộc thi).

2. Vòng bán kết

– Kết thúc vòng thi bán kết, Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho 30 thí sinh/bảng/tỉnh, thành phố có số điểm thi cao nhất, thời gian làm bài thi ngắn nhất. Giải thưởng gồm quà của Ban Tổ chức Cuộc thi và Tập đoàn Giáo dục Egroup.

– Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho 01 thí sinh/bảng/tỉnh, thành phố đạt kết quả cao nhất trong Vòng bán kết. Giải thưởng gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, quà và tiền mặt trị giá 500.000đ/giải.

3. Vòng chung kết toàn quốc

– 02 giải Nhất cho 02 bảng: Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, quà của Ban Tổ chức, Tập đoàn Giáo dục Egroup và tiền mặt trị giá 10.000.000đồng.

– 04 giải Nhì cho 02 bảng: Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, quà của Ban Tổ chức, Tập đoàn Giáo dục Egroup và tiền mặt trị giá 5.000.000đồng/giải.

– 06 giải Ba cho 02 bảng: Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, quà của Ban Tổ chức, Tập đoàn Giáo dục Egroup và tiền mặt trị giá 2.000.000đồng/giải.

4. Giải tập thể

– Ban Tổ chức sẽ trao 10 giải tập thể cho 10 tỉnh, thành phố có lượng thí sinh tham gia đông nhất, chất lượng bài thi tốt và cótổng số lượng thí sinh tham gia của cả 02 bảng thi đạt trên 30% tổng số lượng cán bộ phụ trách và thiếu nhi của địa phương. Mỗi giải được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi, quà của Ban Tổ chức, Tập đoàn Giáo dục Egroup và tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng.

– Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực và có thành tích trong Cuộc thi theo điều kiện thực tế.

4. Giải thưởng phụ

Ban Tổ chức vẫn mở website cuộc thi sau khi kết thúc cuộc thi và sẽ có những giải thưởng hấp dẫn dành cho các thí sinh có thành tích tốt. Giải thưởng gồm những phần quà hấp dẫn như Balo, tai nghe điện thoại, ốp điện thoại cao cấp…, được trao theo đợt, theo từng chủ đề, mỗi chủ đề sẽ có 15 giải thưởng cho 02 bảng.

Sau khi kết thúc bài thi, thí sinh có thể like và share kết quả của mình lên trang facebook cá nhân để được xét điểm cộng cho phần giải thưởng phụ.

VII. QUY ĐỊNH KHÁC

– Thí sinh phải tuân thủ thể lệ của cuộc thi, tôn trọng các quy định, điều hành của Ban Tổ chức trong suốt quá trình dự thi. Mọi thắc mắc về kết quả phải có văn bản gửi về Ban Tổ chức. Ban Tổ chức là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại.

– Trong quá trình cuộc thi diễn ra, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp trung ương

– Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai các nội dung cuộc thi tới đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và hệ thống kỹ thuật cho cuộc thi.

– Thành lập Ban Tổ chức, Ban Cố vấn để tư vấn, hỗ trợ, thẩm định đáp án của cuộc thi.

– Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình của Trung ương và địa phương, tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc thi.

– Giao Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn – Thường trực Hội đồng Đội Trung ương là cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi.

2. Các tỉnh, thành phố

– Triển khai cuộc thi rộng rãi trong các cấp bộ đoàn và các liên đội tiểu học và trung học cơ sở. Tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa và vận động đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia Cuộc thi.

– Chủ động làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để phối hợp triển khai cuộc thi.

– Chỉ đạo các Liên đội báo cáo Ban Giám hiệu tạo điều kiện bố trí phòng máy của trường, tổ chức cho học sinh các lớp luân phiên tham gia cuộc thi. Thông báo, tuyên dương các học sinh đạt giải nhất tuần cấp trường trong lễ chào cờ đầu tuần hoặc các sinh hoạt tập thể của Đội. Khuyến khích các đơn vị tổ chức các điểm thi tập trung cho thiếu nhi tham gia Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến với tên gọi Luật của chúng em”. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn chỉ đạo Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố căn cứ triển khai thực hiện.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ: 62 Bà Triệu, Quận Hoàn kiếm, Hà Nội

Email: luatcuachungem@egroup.vn

Điện thoại: 0961.632.221 hoặc 0961.566.604 (8h – 22h hàng ngày)

Back to top button