Hỏi Đáp

Giờ làm việc ban đêm năm ?

Giờ làm việc ban đêm năm 2021 có gì thay đổi trong Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ)? Các chế độ làm việc ban đêm là gì?

Bạn đang xem: Giờ làm việc ban đêm năm ?

1. Giờ làm việc ban đêm năm 2021

Thời gian làm việc ban đêm tính từ mấy giờ?

Theo quy định tại điều 106 BLLĐ, thời gian làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Trong thời gian làm việc ban đêm, người lao động nhận được nhiều ưu đãi, chế độ hơn so với làm việc ban ngày. Hãy cùng Trường Tiểu học Thủ Lệ tìm hiểu các chế độ này.

2. Chế độ làm đêm

Giờ làm việc ban đêm năm 2021

2.1 Tiền lương làm việc ban đêm

Theo quy định tại khoản 2 điều 98 BLLĐ, người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Cụ thể, công thức tính tiền lương làm việc ban đêm được quy định tại điều 56 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

  • Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc ban đêm = (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) x Số giờ làm việc vào ban đêm

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

  • Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm = (Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) x Số giờ làm việc vào ban đêm

2.2 Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì lương mỗi giờ được tính theo công thức:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

+

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

+

20%

x

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Trong đó:

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

=> Tiền làm thêm ban đêm = tiền làm thêm ban đêm 1 giờ x số giờ làm thêm ban đêm

2.3 Chế độ nghỉ ngơi

Người lao động làm việc  ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

2.4 Các trường hợp không được làm đêm

Theo quy định tại điều 137 BLLĐ, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ trong trường hợp sau đây:

  • Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
  • Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ cung cấp các Quy định Giờ làm việc ban đêm năm 2021. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  • Lương giáo viên được tính theo công thức nào?
  • Người lao động có mấy ngày nghỉ phép năm?
  • Thanh toán tiền phép năm
  • Không dùng hết ngày phép thì có được thanh toán tiền nghỉ phép những ngày chưa nghỉ?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button