Hỏi Đáp

Đơn của người nhận chăm sóc nuôi dưỡng

Tờ khai nhận chăm sóc nuôi dưỡng

Trường Tiểu học Thủ Lệ xin giới thiệu tới các bạn mẫu đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Đây là mẫu dùng trong trường hợp các nhà hảo tâm muốn nhận nuôi các cháu bé bị bỏ rơi hay người già neo đơn không ai chăm sóc. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Bạn đang xem: Đơn của người nhận chăm sóc nuôi dưỡng

Mẫu đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ chế độ thai sản

Mẫu đơn xin thực tập

Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng như sau:

Mẫu số 4

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN CỦA NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: ……………………………………………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại ……………..………………………………………..

Xét thấy bản thân và gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ông/bà/cháu………………………sinh ngày ….. tháng ….. năm ………

Tôi làm đơn này đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….…….…xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh………………cho phép gia đình và tôi được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ông/bà/cháu …………………………………………….

Tôi xin cam đoan sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo đúng quy định.

Ngày……. tháng ……. năm 20…

Ý kiến của người giám hộ hoặc đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………….. xác nhận đơn đề nghị của Ông (bà)………………………. nêu trên là đúng.

Ngày……. tháng ……. năm 20…

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Đơn của người nhận chăm sóc nuôi dưỡng

Đơn của người nhận chăm sóc nuôi dưỡng

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button