Hỏi Đáp

Điều kiện nhận trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Để đảm bảo công bằng quyền lợi thì khi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp

Bạn đang xem: Điều kiện nhận trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Trong bài viết này, Trường Tiểu học Thủ Lệ gửi đến bạn đọc các quy định về Điều kiện nhận trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng theo quy định của Nghị định 76/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan khác.

1. Điều kiện nhận trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Vậy đối tượng nào được nhận trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng?

Theo quy định tại điều 2 Nghị định 76, những đối tượng sau đây sẽ được nhận trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng khi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn:

1. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến cấp xã;

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

5. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

6. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

=> Để được nhận khoản trợ cấp này, bạn phải đáp ứng 2 điều kiện:

  • Thuộc 1 trong 6 đối tượng kể trên
  • Công tác hoặc đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

2. Trợ cấp lần đầu theo nghị định 76

Điều kiện nhận trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng 2021

Trợ cấp lần đầu là khoản trợ cấp mà các đối tượng ở mục 1 bài này nhận được khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; được quy định tại điều 6 nghị định 76 như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp:

a) Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ô tô khách);

b) Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

3. Các khoản trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Chưa hưởng trợ cấp lần đầu theo NĐ 116 có được hưởng theo NĐ 76/2019?

Trường hợp nếu cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa nhận trợ cấp lần đầu quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì được giải quyết hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

4. Các xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76

Như đã nêu tại mục 1, để được hưởng trợ cấp thì bạn phải xác định xem địa phương bạn công tác có thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hay không.

Sau đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ gửi đến các bạn danh sách các xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76:

Danh sách các vùng được hưởng trợ cấp theo Nghị định 76

5. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Trợ cấp lần đầu được áp dụng như mục 2 bài viết này

Trợ cấp chuyển vùng được quy định tại điều 8 Nghị định 76, cụ thể:

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) mức lương tháng hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).

=> Để được hưởng trợ cấp chuyển vùng này, các đối tượng trên phải đáp ứng điều kiện về số năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (từ đủ 10 năm)

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  • Bảng lương cán bộ công chức cấp xã 2021
  • Thu nhập bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
  • Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu?
  • Lương 15 triệu đóng thuế bao nhiêu?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button