Hỏi Đáp

Điều kiện khai thuế GTGT theo quý

Điều kiện khai thuế GTGT theo quý

Có rất nhiều các bạn kế toán mới ra trường làm việc tại các doanh nghiệp thắc mắc về điều kiện khai thuế GTGT theo quý, khi nào thì khai thuế GTGT theo quý và theo tháng. Điều kiện khai thuế GTGT theo quý phải xác định được doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Trường Tiểu học Thủ Lệ xin trả lời những thắc mắc đó như sau. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Điều kiện khai thuế GTGT theo quý

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Hỏi:

Để xác định Doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo quý hoặc tháng thì căn cứ theo mức doanh thu có hơn 50 tỷ hay không, như vậy mỗi năm Doanh nghiệp có thể thay đổi hình thức kê khai theo tháng hoặc quý. Mỗi khi thay đổi Doanh nghiệp có phải thông báo với cơ quan không?

Điều kiện khai thuế GTGT theo quý

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

  • Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
  • Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt đống sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

  • Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.
  • Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
  • Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.”

Căn cứ quy định nêu trên, việc Công ty xác định đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý căn cứ vào mức doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Việc thực hiện khai thuế theo quý hay tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Các bạn có thể xem thêm: Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button