Hỏi Đáp

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 2023

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 2023. Trong bài viết dưới đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ xin giới thiệu cho bạn đọc các thông tin về giấy chứng nhận đầu tư là gì? Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như thế nào? Mời bạn đọc xem chi tiết trong bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 2023

1. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?

Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu giấy chứng nhận đầu tư là gì? Giấy chứng nhận đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền ban hành cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thường được gắn liền với các dự án đầu tư và áp dụng phần lớn cho các cá nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị những giấy tờ và tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư 2020 được đề cập tại Mục 2.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 3: Cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ.

Khi nhận đầy đủ hồ sơ từ Nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không chính xác, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu Nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Nhận kết quả.

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh cho Nhà đầu tư.

2. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài căn cứ vào Điều 63 Luật đầu tư 2020 bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có bắt buộc không?

Pháp luật quy định nhà đầu tư tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp quy định tại Điều 41 Luật đầu tư 2020 như sau:

– Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

– Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

+ Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

+ Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

+ Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

+ Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Như vậy, khi có sự thay đổi về mục tiêu của dự án hay bổ sung mục tiêu mà được sự chấp thuận chủ trương đầu tư, thay đổi về các thông tin của dự án như quy mô diện tích đất, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, hoặc những thay đổi khác của nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư cần tiến hành làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Những trường hợp khác không thuộc các đối tượng trên thì không bắt buộc phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

4. Thay đổi tên nhà đầu tư có cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không?

Căn cứ vào Điều 41 Nghị định 31/2021/NĐ-CP Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định:

3. Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

Đối chiếu với quy định trên, khi thay đổi tên nhà đầu tư tức là thông tin trong giấy chứng nhận đầu tư chưa chính xác. Do vậy, nhà đầu tư cần làm thủ tục hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành tiếp nhận yêu cầu của nhà đầu tư và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 2023. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Dân sự mảng Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

    Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

    Chuyên mục: Hỏi Đáp

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button