Bài thu hoạch

Đáp án thi tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai

Đáp án thi tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai – Cuộc thi được tổ chức để tìm hiểu lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an tỉnh Lào Cai và Chi bộ Đảng đầu tiên Công an tỉnh. Đối tượng dự thi gồm Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai.

Bạn đang xem: Đáp án thi tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai

Để tham gia thi các bạn truy cập đường link sau đây: http://tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn/ rồi bấm vào banner của cuộc thi để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm mà ban tổ chức đưa ra.

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành theo 03 đợt như sau:

+ Đợt 1: Bắt đầu từ 09h00’ ngày 10/4, kết thúc vào 15h00’ ngày 16/4/2022.

+ Đợt 2: Bắt đầu từ 09h00’ ngày 17/4 kết thúc vào 15h00’ ngày 23/4/2022.

+ Đợt 3: Bắt đầu từ 09h00’ ngày 24/4 kết thúc vào 15h00’ ngày 30/4/2022.

Câu hỏi tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai

Câu 1: Năm 1955, Ty Công an Lào Cai có bao nhiêu chi bộ, bao nhiêu đảng viên?

A. 01 chi bộ với hơn 32 đảng viên
B. 02 chi bộ với hơn 70 đảng viên
C. 01 chi bộ với hơn 27 đảng viên
D. 02 chi bộ với hơn 34 đảng viên

Câu 2: Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã bầu ra bao đồng chí vào Ban chấp hành, vào Ban thường vụ ?

A. Đại hội đã bầu ra 24 đồng chí vào Ban chấp hành, 8 đ/c vào Ban thường vụ
B. Đại hội đã bầu ra 25 đồng chí vào Ban chấp hành, 7 đ/c vào Ban thường vụ
C. Đại hội đã bầu ra 22 đồng chí vào Ban chấp hành, 6 đ/c vào Ban thường vụ
D. Đại hội đã bầu ra 20 đồng chí vào Ban chấp hành, 7 đ/c vào Ban thường vụ

Câu 3: Đại hội lần thứ VII Đảng bộ cơ sở Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1967 – 1970 bầu đồng chí nào làm Bí thư?

A. Đồng chí Trần Long
B. Đồng chí Trần Bộc
C. Đồng chí Trần Kim Chiến
D. Đồng chí Phạm Kham

Câu 4: Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn, nhiệm kỳ 1986 – 1991 bầu đồng chí nào làm Bí thư?

A. Đồng chí Phan Tất Mạnh
B. Đồng chí Hà Tuất
C. Đồng chí Trịnh Văn Được
D. Đồng chí Đặng Khuynh

Câu 5: Ngày 02 tháng 5 năm 1954, chi bộ Công an đã ra công khai hoạt động trước quần chúng, với bao nhiêu đảng viên?

A. 49 đảng viên
B. 50 đảng viên
C. 51 đảng viên
D. 52 đảng viên

Câu 6: Ngày đi vào lịch sử tỉnh Lào Cai như một mốc son quan trọng – ngày giải phóng Lào Cai lần thứ nhất là ngày, tháng năm nào?

A. Ngày 09 tháng 11 năm 1946
B. Ngày 10 tháng 11 năm 1946
C. Ngày 11 tháng 11 năm 1946
D. Ngày 12 tháng 11 năm 1946

Câu 7: Đại hội lần thứ X Đảng bộ Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn, nhiệm kỳ 1982 – 1986 bầu đồng chí nào làm phó Bí thư?

A. Đồng chí Phan Tất Mạnh
B. Đồng chí Nguyễn Đức Tĩnh
C. Đồng chí Trịnh Văn Được
D. Đồng chí Đặng Khuynh

Câu 8: Năm 1963 riêng bộ phận cơ quan Ty Công an có bao nhiêu chi bộ và bao nhiêu đảng viên?

A. Ty Công an có 04 chi bộ với hơn 60 đảng viên
B. Ty Công an có 05 chi bộ với hơn 60 đảng viên
C. Ty Công an có 06 chi bộ với hơn 60 đảng viên
D. Ty Công an có 07 chi bộ với hơn 60 đảng viên

Câu 9: Theo yêu cầu của An ninh miền Nam, Ty Công an Lào Cai đã cử bao nhiêu đợt và bao nhiêu đồng chí tăng cường cho miền Nam vào các năm 1972, 1973, tháng 3 năm 1975?

A. 03 đợt gồm 37 đồng chí
B. 04 đợt gồm 36 đồng chí
C. 05 đợt gồm 35 đồng chí
D. 02 đợt gồm 30 đồng chí

Câu 10: Đại hội lần thứ II Đảng bộ cơ sở Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1953 – 1957 bầu đồng chí nào làm Bí thư?

A. Đồng chí Trần Kim Chiến
B. Đồng chí Trần Long
C. Đồng chí Phạm Kham
D. Đồng chí Phạm Cao Sáng

Câu 11: Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai (Nhiệm kỳ 2000 – 2005) đã bầu ra bao đồng chí vào Ban chấp hành, vào Ban thường vụ?

A. Đại hội đã bầu ra 18 đồng chí vào Ban chấp hành, 7 đ/c vào Ban thường vụ
B. Đại hội đã bầu ra 19 đồng chí vào Ban chấp hành, 8 đ/c vào Ban thường vụ
C. Đại hội đã bầu ra 16 đồng chí vào Ban chấp hành, 6 đ/c vào Ban thường vụ
D. Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành, 7 đ/c vào Ban thường vụ

Câu 12: Ngày 16 tháng 9 năm 1991, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Quyết định số 150/QĐ-BNV về quy định tổ chức bộ máy Công an tỉnh Lào Cai. Đồng chí nào chỉ định giữ chức Quyền Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai?

A. Đồng chí Phan Tất Mạnh
B. Đồng chí Giàng Seo Dín
C. Đồng chí Trịnh Văn Được

Câu 13: Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai (Nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã bầu đồng chí nào làm Bí thư?

A. Đồng chí Hoàng Minh Ngọc
B. Đồng chí Hoàng Ngọc Thành
C. Đồng chí Đinh Tiến Quân
D. Đồng chí Lưu Hồng Quảng

Câu 14: Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ cơ sở Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1970 – 1976 bầu đồng chí nào làm Bí thư?

A. Đồng chí Trần Long
B. Đồng chí Trần Bộc
C. Đồng chí Trần Kim Chiến
D. Đồng chí Phạm Kiểm

Câu 15: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 1996 – 2000 đã bầu đồng chí nào làm Ủy viên?

A. Đồng chí Hoàng Công Tế, Hoàng Ngọc Thành
B. Đồng chí Hoàng Minh Ngọc, Hoàng Ngọc Thành
C. Đồng chí Hoàng Công Tế, Đinh Tiến Quân
D. Đồng chí Hoàng Minh Ngọc, Đinh Tiến Quân

Câu 16: Đại hội lần thứ X Đảng bộ Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn, nhiệm kỳ 1982 – 1986 diễn ra khi nào?

A. Ngày 22 tháng 9 năm 1982
B. Ngày 20 tháng 8 năm 1982
C. Ngày 21 tháng 7 năm 1982
D. Ngày 22 tháng 6 năm 1982

Câu 17: Đại hội lần thứ I Chi bộ Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1950 – 1953 khai mạc tại đâu?

A. Làng Già, Lục Yên, Yên Bái
B. Làng Chanh, Lục Yên, Yên Bái 
C. Lào Cai, Lào Cai
D. Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai

Câu 18: Đại hội lần thứ V Đảng bộ cơ sở Ty Công an Lào Cai, nhiệm kỳ 1961 – 1963 diễn ra ngày tháng năm nào?

A. Tháng 4 năm 1961
B. Tháng 5 năm 1961
C. Tháng 6 năm 1961
D. Tháng 7 năm 1961

Câu 19: Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Kim Chiến – Nguyên Phó trưởng Ty Công an Lào Cai hy sinh ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 13 tháng 6 năm 1968
B. Ngày 13 tháng 6 năm 1967
C. Ngày 13 tháng 8 năm 1968
D. Ngày 13 tháng 8 năm 1967

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Bài thu hoạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button