Hỏi Đáp

Danh sách các loại bằng cấp giáo viên nhất định phải có

Chuẩn trình độ đào tại hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều giáo viên. Dưới đây là tổng hợp các loại bằng cấp giáo viên các cấp nhất định phải có theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn.

Bạn đang xem: Danh sách các loại bằng cấp giáo viên nhất định phải có

 • Giảm thêm hơn 20.000 biên chế trong năm 2021
 • Bảng tra cứu độ tuổi giáo viên phải thực hiện nâng chuẩn

Hiện nay, chuẩn trình độ của giáo viên quy định cụ thể tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019. Cụ thể:

Trình độ chuẩn giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên

Trình độ chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT: Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Trình độ chuẩn giảng viên: Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Đối với các giáo viên chưa đạt chuẩn sẽ thực hiện nâng chuẩn theo lộ trình của Bộ giáo dục:
 • Nghị định 71/2020/NĐ-CP lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo giáo viên

Đồng thời, với từng cấp học, Bộ Nội vụ lại hướng dẫn chi tiết các bằng cấp, chứng chỉ cụ thể.

1/ Yêu cầu bằng cấp chứng chỉ Giảng viên đại học công lập

Căn cứ: Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

STT

Hạng

Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

1

Hạng I Mã số V.07.01.01

– Bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

– Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I);

– Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 (B2)

– Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

2

Hạng II Mã số V.07.01.02

– Bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

– Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II);

– Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 (B1)

– Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

3

Hạng III Mã số V.07.01.03

– Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

– Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2)

– Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

2/ Yêu cầu bằng cấp chứng chỉ Giáo viên trung học phổ thông

  Căn cứ: Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

  STT

  Hạng

  Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

  1

  Hạng I Mã số V.07.05.13

  – Bằng tốt nghiệp thạc sỹ đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy trở lên. Nếu không có bằng đại học sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm;

  – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc với vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

  – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

  – Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng I.

  2

  Hạng II Mã số V.07.05.14

  – Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với giáo viên trung học phổ thông;

  – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc với vị trí việc làm yêu cầu tiếng dân tộc;

  – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

  – Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng II.

  3

  Hạng III Mã số V.07.05.15

  – Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với giáo viên trung học phổ thông

  – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc với vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

  – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

  3/ Yêu cầu bằng cấp chứng chỉ Giáo viên trung học cơ sở

   Căn cứ: Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

   STT

   Hạng

   Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

   1

   Hạng I Mã số V.07.04.10

   – Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

   – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

   – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

   – Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng I.

   2

   Hạng II Mã số V.07.04.11

   – Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

   – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

   – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

   – Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng II.

   3

   Hạng III Mã số V.07.04.12

   – Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với giáo viên trung học cơ sở;

   – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

   – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

   4/ Yêu cầu bằng cấp chứng chỉ Giáo viên tiểu học

    Căn cứ: Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

    STT

    Hạng

    Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

    1

    Hạng II Mã số V.07.03.07

    – Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

    – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

    – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

    – Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

    2

    Hạng III Mã số V.07.03.08

    – Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

    – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

    – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

    – Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III.

    3

    Hạng IV Mã số V.07.03.09

    – Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

    – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

    – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

    5/ Yêu cầu bằng cấp chứng chỉ Giáo viên mầm non

    • Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên mầm non công lập

    Căn cứ: Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

    STT

    Hạng

    Yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ

    1

    Hạng II Mã số V.07.02.04

    – Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

    – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

    – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

    – Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.

    2

    Hạng III Mã số V.07.02.05

    – Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

    – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

    – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

    – Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.

    3

    Hạng IV Mã số V.07.02.06

    – Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

    – Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

    – Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

    Trên đây là tổng hợp danh sách bằng cấp cần có của giáo viên các cấp theo quy định hiện nay.

    Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

    Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

    Chuyên mục: Hỏi Đáp

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button