Hỏi Đáp

Công dân được đề nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định?

Công dân được đề nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định? Quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định được quy định thế nào?

Bạn đang xem: Công dân được đề nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định?

1. Công dân được đề nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định?

Công dân được đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định. Để biết cụ thể về quyền này, mời các bạn đọc mục 2 bài này.

2. Quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định

Quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định

Quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính xâm phạm đến lợi ích của mình được thực hiện bằng việc thực hiện quyền khiếu nại.

Trong đó, khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (Theo điều 2 Luật Khiếu nại 2011).

3. Việc thực hiện quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét các quyết định của công dân

Theo điều 7 Luật Khiếu nại 2011, công dân thực hiện quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét các quyết định xâm phạm đến lợi ích của mình như sau:

– Khi có căn cứ cho rằng quyết định của cơ quan nhà nước xâm phạm đến lợi ích của mình thì công dân có quyền:

 • Khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính
 • Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án

Không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án

– Đối với việc khiếu nại quyết định của Bộ trưởng thì công dân không có quyền khiếu nại lần 2, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại thì khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án

– Đối với việc khiếu nại quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì nếu không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, công dân khiếu nại lần 2 đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án

Việc khiếu nại được thực hiện bằng:

 • Đơn khiếu nại
 • Khiếu nại trực tiếp. Trong trường hợp này người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã trả lời câu hỏi Công dân được đề nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Dân sự, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

 • Giãn cách xã hội có được đi làm không?
 • Giãn cách xã hội có được về quê không?
 • Giãn cách xã hội có được đi nơi khác không?
 • Cách ly tại nhà bao nhiêu ngày?
 • F2 có phải lấy mẫu xét nghiệm không?
 • Các trường hợp phải cách ly tập trung
 • Đi cách ly tập trung có mất phí không?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button