Hỏi Đáp

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không? Pháp luật quy định như thế nào? một câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Trường Tiểu học Thủ Lệ xin gửi tới bạn đọc bài viết có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ được trường hợp nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN và trường hợp nào không được ủy quyền.

Bạn đang xem: Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?

Cách tính thuế và Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập

45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN mới nhất

Những lưu ý quan trọng khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?

Nhiều cá nhân có thu nhập vì những lý do khách quan nên không tự mình trực tiếp đến cơ quan thuế để kê khai thực hiện quyết toán thuế được. Vậy cá nhân này có được ủy quyền nhờ người khác quyết toán thay không? Pháp luật quy định như thế nào?

Theo hướng dẫn tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế, tức là công ty, doanh nghiệp nơi cá nhân đó làm việc sẽ chịu trách nhiệm quyết toán thuế TNCN thay cho nhân viên của mình.

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?

Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm)

Tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (bao gồm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả. Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ – con, Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng áp dụng nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập đó. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN:

Cá nhân ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên từ 02 nơi làm việc trở lên;

Cá nhân đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (trừ tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân);

Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% thì không được ủy quyền quyết toán thuế;

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế thì không được ủy quyền quyết toán thuế;

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời vừa có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã khấu trừ thuế; vừa có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế TNCN tại nơi cho thuê thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button