Hỏi Đáp

Cơ chế tài chính Khung trình độ quốc gia giáo dục đại học mới

Cơ chế tài chính Khung trình độ quốc gia giáo dục đại học mới $(YEAR). Nội dung chi thực hiện Khung trình độ quốc gia với giáo dục đại học năm 2022 đã có những điểm đổi mới. Trường Tiểu học Thủ Lệ xin cung cấp thông tin gửi đến bạn đọc, mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết dưới đây. Nếu có bất kì thắc mắc nào, hãy để lại ý kiến tại phần bình luận, HoaTieu sẽ giải đáp sớm nhất có thể.

Bạn đang xem: Cơ chế tài chính Khung trình độ quốc gia giáo dục đại học mới

Điểm mới về chi thực hiện Khung trình độ quốc gia với giáo dục đại học
Điểm mới về chi thực hiện Khung trình độ quốc gia với giáo dục đại học

1. Quy định hiện hành về cơ chế tài chính chi thực hiện Khung trình độ quốc gia với giáo dục đại học

Ngày 11/5/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2022.

Quy định nêu rõ về nội dung, mức chi và các nguyên tắc tài chính khi chi thực hiện các hoạt động Khung trình độ quốc gia với giáo dục đại học.

Ngoài ra, thông tư này còn xác định, thống nhất về các cơ quan có nhiệm vụ thi hành, kinh phí được lấy từ những nguồn nào để thực hiện chi. Qua đó tạo hành lang pháp lý hướng dẫn thống nhất để có chính sách và thực hiện hoạt động chi tài chính đúng đắn, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật.

Tránh những hoạt động chi không đúng mục đích với mục tiêu thực hiện Khung trình độ quốc gia với giáo dục đại học.

2. Nội dung chi thực hiện Khung trình độ quốc gia với giáo dục đại học

Nội dung chi thực hiện Khung trình độ quốc gia với giáo dục đại học
Nội dung chi thực hiện Khung trình độ quốc gia với giáo dục đại học

Mức chi thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 cụ thể như sau:

– Chi hội nghị, họp Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn khối ngành.

Chi cho Hội đồng thẩm định chương trình để phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học, Hội đồng tư vấn xây dựng và thẩm định báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Khung tham chiếu trình độ Asean (báo cáo tham chiếu). Mức chi thực hiện theo Thông tư 40/2017/TT-BTC, Thông tư 71/2018/TT-BTC.

– Chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát, thu thập, so sánh, phân tích các tài liệu mô tả các dịch vụ, hoạt động, công việc của khối ngành của từng lĩnh vực đào tạo phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình, báo cáo tham chiếu. Mức chi áp dụng theo Thông tư 109/2016/TT-BTC.

– Chi dịch và hiệu đính tài liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình, báo cáo tham chiếu:

  • Chi dịch nói từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại: Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 71/2018/TT-BTC;
  • Chi phiên dịch (dịch nói) từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số và ngược lại: Mức tiền công áp dụng bằng 70% mức chi thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC.

– Chi dịch và hiệu đính tài liệu: Mức chi theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư 338/2016/TT-BTC.

– Chi in ấn tài liệu, mua văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động xây dựng chuẩn chương trình, xây dựng báo cáo tham chiếu: Thanh toán theo thực tế phát sinh do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao và hóa đơn chứng từ chi tiêu hợp pháp.

– Chi thông tin, truyền thông về khung trình độ, báo cáo tham chiếu.

– Chi bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên theo chuẩn chương trình đào tạo của khung trình độ. Mức chi theo các quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC.

– Chi rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, biên soạn chương trình, giáo trình. Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC.

– Chi xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng báo cáo tham chiếu. Mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 3 và 4 Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 5 Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

3. Nguyên tắc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước

Nguồn kinh phí thực hiện gồm nguồn ngân sách Nhà nước; nguồn tài chính của các cơ sở giáo dục đại học thuộc đối tượng tham gia triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025; nguồn tài trợ, hỗ trợ, huy động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Khi thực hiện các hoạt động chi tài chính cần tuân thủ các nguyên tắc dưới đây:

– Căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính; căn cứ kế hoạch thực hiện hàng năm; Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ cơ quan trung ương và các cơ quan, đơn vị ở địa phương thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề chung của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi cơ quan tài chính cùng cấp để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

– Việc phân bổ, giao dự toán, tạm ứng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành có liên quan.

– Việc kiểm soát thanh toán qua Kho bạc nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/06/2020 hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Trên đây là những điểm mới về nội dung chi thực hiện Khung trình độ quốc gia với giáo dục đại học. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Phổ biến pháp luật và Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button