Hỏi Đáp

Chủ nghĩa xã hội là gì?

Chủ nghĩa xã hội là gì? Là vấn đề mà nhiều người thắc mắc, bởi đất nước ta là một đất nước đi theo chủ nghĩa xã hội. Cùng Trường Tiểu học Thủ Lệ tìm hiểu về câu hỏi này trong bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Chủ nghĩa xã hội là gì?

1. Chủ nghĩa xã hội là gì

Chủ nghĩa xã hội được tiếp cận theo 4 nghĩa cơ bản sau:

 • Là phong trào thực tiễn đấu tranh của nhân dân lao động chống giai cấp thống trị;
 • Là tư tưởng, lý luận phản ảnh lý tưởng giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất công;
 • Là một khoa học chủ nghĩa xã hội, khoa học về sứ mệnh của giai cấp công nhân, về những quy luật, tính quy luật chính trị – xã hội của quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội;
 • Là chế độ xã hội hiện thực tốt đẹp, xã hội của xã hội chủ nghĩa, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản.

Chủ nghĩa xã hội là một hình thái chính trị mới mẻ và tiến bộ. Bởi xã hội chủ nghĩa đi theo tư tưởng xây dựng một nhà nước công bằng, văn minh và dân chủ cho người dân. Với sự lãnh đạo của chủ nghĩa xã hội thì một nhà nước sẽ được hoạch định chính sách cụ thể về đường lối, chủ trương để phát triển kinh tế và chính trị, xã hội. Như nhà nước ta đang là một nhà nước theo hướng chủ nghĩa xã hội gắn liền với đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.

Như vậy chủ nghĩa xã hội được hiểu đơn giản là một tư tưởng hệ chính trị lớn được hình thành vào thế kỷ 19. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thì được xây dựng dựa trên tư tưởng tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ kết quả sáng tạo và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin hình thành.

2. Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội luôn mang trong mình một nét đặc trưng riêng như sau:

 • Cơ sở sản xuất – kỹ thuật là nền sản xuất công nghiệp hiện đại: Nền công nghiệp hiện đại sẽ đưa nền kinh tế phát triển từ đó cũng nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân.
 • Chủ nghĩa xã hội xoá bỏ về tư hữu về tư liệu sản xuất và hình thành nên chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. Xoá bỏ những mâu thuẫn đối kháng trong xã hội và hình thành nên một xã hội vì lợi ích của mọi người.
 • Chủ nghĩa xã hội tạo ra cách tổ chức lao động kỷ luật mới, bởi xã hội chủ nghĩa là một xã hội vì nhân dân nên cần thay đổi các kỷ luật tổ chức sao cho phù hợp.
 • Chủ nghĩa xã hội đảm bảo bình đẳng cho người dân về khả năng lao động sáng tạo và hưởng thụ.
 • Chủ nghĩa xã hội là nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi, thực hiện quyền lợi, lợi ích của nhân dân.
 • Chủ nghĩa xã hội đã giải thoát con người khỏi áp bức, bóc lột vì một nhà nước công bằng, bình đẳng, tiến bộ tạo môi trường phát triển tốt cho con người.

Những đặc điểm trên là những sự riêng biệt của chủ nghĩa xã hội, chúng thể hiện những sự tiến bộ, ưu việt của một nhà nước chủ nghĩa xã hội so với những kiểu nhà nước khác. Chính vì thế một nhà nước chủ nghĩa xã hội là kiểu nhà nước tốt nhất dành cho một xã hội mới tươi đẹp, lý tưởng dành cho nhân dân.

3. Đặc điểm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

Bên cạnh đó thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam còn có những đặc điểm sau:

 • Xuất phát từ một xã hội vốn thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất thấp.
 • Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ diễn ra mạnh mẽ cuốn hút tất cả các nước ở mức độ khác nhau.
 • Thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ từ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội cho dù những nước ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ.

Lựa chọn đi lên thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội của Việt Nam bỏ qua chế độ tư bản là một quyết định đúng đắn của nhà nước ta.

Như vậy trên đây là những tìm hiểu của Hoa tiêu về Chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết hữu ích trong mục hỏi đáp pháp luật sau đây:

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button