Hỏi Đáp

Chính sách Tiền tệ – Ngân hàng có hiệu lực từ giữa tháng 8

Chính sách Tiền tệ – Ngân hàng có hiệu lực từ giữa tháng 8

Trong tháng 8 này sẽ có những chính sách tiền tệ – ngân hàng mới được ban hành, theo đó vào giữa tháng 8 thì những chính sách này bắt đầu có hiệu lực, chính sách này nói về việc mở rộng đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng, tổ chức tín dụng nước ngoài được mua 2 loại trái phiếu doanh nghiệp…….. Trường Tiểu học Thủ Lệ xin gửi tới các bạn một số thông tin về những chính sách mới này, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Bạn đang xem: Chính sách Tiền tệ – Ngân hàng có hiệu lực từ giữa tháng 8

Những chính sách về thuế và phí có hiệu lực từ giữa tháng 8/2016

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9/2016

Quy định mới về phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong quân đội

Chính sách Tiền tệ – Ngân hàng có hiệu lực từ giữa tháng 8

Từ ngày 11/08/2016 – 20/08/2016, nhiều chính sách mới về Tiền tệ – Ngân hàng bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, nổi bật là:

1. Mở rộng đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng.

Ngày 30/06/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 15/08/2016. Theo đó, đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng được mở rộng thêm như sau:

– Đối với thẻ chính: Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thì được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi, thẻ trả trước.

– Đối với thẻ phụ: Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi, thẻ trả trước.

Chính sách Tiền tệ - Ngân hàng có hiệu lực từ giữa tháng 8

2. Công cụ đầu tư được phép đầu tư gián tiếp ở nước ngoài.

Ngày 29/6/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Theo đó, tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các công cụ đầu tư sau:

+ Cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở nước ngoài;

+ Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu của Chính phủ và của các tổ chức phát hành được xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế: Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service và Fitch Ratings.

Ngoài ra, tổ chức tự doanh là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp phải đảm bảo tỷ lệ an toàn đầu tư là 7% vốn tự có, không bao gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh của chi nhánh nước ngoài.

Thông tư 10/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 13/8/2016.

3. TCTD nước ngoài được mua 02 loại trái phiếu doanh nghiệp.

Từ ngày 15/8/2016, Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy đinh việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doang nghiệp bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua 02 loại trái phiếu doanh nghiệp sau:

– Trái phiếu phát hành theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

– Trái phiếu phát hành theo quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng, (chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phieus chuyển đổi)

Ngoài ra, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được vay vốn của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác để mua trái phiếu doanh nghiệp; đồng tiền thanh toán phải là đồng Việt Nam.

4. Hạn chế hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt của đại lý đổi ngoại tệ

Thông tư 11/2016/TT-NHNN sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân sẽ có hiệu lực từ ngày 13/8/2016. Theo đó:

– Các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khác.

– Đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly ở cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt thu đồng Việt Nam cho cá nhân mang hộ chiếu theo quy định tại Điều 8 Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button