Hỏi Đáp

Chỉ định bí thư chi bộ trong trường hợp nào 2023?

Chỉ định bí thư chi bộ trong trường hợp nào 2023? Việc chỉ định bí thư chi bộ xảy ra phổ biến trong một số trường hợp cụ thể. Vậy trường hợp nào thì có thể chỉ định bí thư chi bộ? Bài viết này Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn quy định mới nhất về trường hợp chỉ định bí thư chi bộ. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại ý kiến tại phần bình luận, HoaTieu sẽ giải đáp nhanh nhất có thể.

Bạn đang xem: Chỉ định bí thư chi bộ trong trường hợp nào 2023?

Quy định về chỉ định bí thư chi bộ
Quy định về chỉ định bí thư chi bộ

1. Quy định về chỉ định bí thư chi bộ

Bí thư chi bộ là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo. Mỗi đồng chí đảm nhận chức vụ này phải có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực, đủ sự nhiệt huyết để làm tốt được vai trò  của mình.

Căn cứ quy định tại Điều 24 Quy định số 29-QĐ/TW:

22- Điều 24 (Khoản 4): Việc bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở)

Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư.

Trường hợp chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng cử bí thư chi bộ, thì cấp ủy cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi ủy viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ.

Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên.

Như vậy, khi và chỉ khi trong trường hợp chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có ai đủ phiếu bầu để trúng cử bí thư chi bộ thì cấp ủy trên căn cứ vào tình hình cụ thể phù hợp mà chọn một đồng chí trong số các ủy viên để làm bí thư chi bộ và điều hành các hoạt động của chi bộ cho phù hợp.

2. Quy trình chỉ định bí thư chi bộ

Trong trường hợp  chi bộ đã bầu đến lần thứ ba mà không có ai đủ phiếu bầu trúng cử bí thư chi bộ thì sẽ có 2 trường hợp có thể xảy ra:

 • Đầu tiên việc bổ sung bí thư chi bộ thiếu sẽ do cấp uỷ đề nghị.
 • Hoặc trường hợp đặc biệt, nếu xét thấy cần, cấp uỷ cấp trên có thể ra quyết định bổ sung số cấp uỷ viên thiếu.

Khi thật cần thiết, do không bầu được bí thư, cấp ủy cấp trên có thể chỉ định đảng viên trong hoặc ngoài đảng bộ, chi bộ tham gia cấp ủy và làm bí thư.

Những đồng chí đã được đại hội hoặc hội nghị ban chấp hành giới thiệu vào danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ nhưng kết quả đạt không quá 50% số phiếu bầu thì việc xem xét bổ sung vào cấp ủy, ban thường vụ cần đánh giá, cân nhắc kỹ về uy tín, năng lực, cơ cấu cụ thể và chỉ thực hiện sau đại hội hoặc họp ban chấp hành ít nhất 12 tháng , đồng thời phải được ít nhất trên một nửa số cấp ủy viên đương nhiệm đồng ý. (Điểm 15.2 và 15.3 tại Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

3. Vai trò Bí thư chi bộ

Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi ủy (trung tâm lãnh đạo của chi bộ giữa hai kỳ đại hội).

Với tư cách đó, bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trước chi ủy, đề xuất và tổ chức sinh hoạt, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy; thay mặt chi ủy thường ngày trực tiếp giải quyết mối quan hệ với các đảng viên trong chi bộ, với người phụ trách đơn vị và các đoàn thể; đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy cấp trên, trực tiếp là đảng ủy cơ sở.

Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi bộ có vị trí, vai trò quang trọng đối với chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Bí thư chi bộ tốt sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của chi ủy. Từ đó, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

4. Tiêu chuẩn bí thư chi bộ

Căn cứ Khoản 4, Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV quy định tiêu chuẩn cụ thể của bí thư chi bộ như sau:

 • Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.
 • Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.
 • Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

Như vậy, để có thể trở thành một bí thư chi bộ thì cần phải đáp ứng đủ tất cả các điều kiện trên.

Chỉ định bí thư chi bộ trong trường hợp nào?

5. Quy trình bầu bổ sung bí thư chi bộ

Sau khi có văn bản đồng ý về chủ trương của cấp ủy cấp trên trực tiếp, chi ủy tổ chức hội nghị chi bộ để bầu các chức danh bí thư, phó bí thư theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Trung ương. Thành phần triệu tập: Toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Khi có kết quả bầu, chi ủy làm hồ sơ đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y bổ sung, hồ sơ gồm có:

 • Tờ trình đề nghị chuẩn y.
 • Biên bản kiểm phiếu.
 • Sơ lược lý lịch.

6. Tờ trình chỉ định bí thư chi bộ

ĐẢNG BỘ…………………………

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)………………..

Số:…………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày ….. tháng …. năm …..

TỜ TRÌNH

V/v chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (Chi bộ)…….

—–

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 1. Nêu tình hình, số lượng ban chấp hành đảng bộ (chi bộ). Lý do đề nghị bổ sung cấp ủy viên thiếu hoặc tăng thêm số lượng ủy viên.
 2. Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ và kết quả thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự; Đảng ủy (Chi bộ)………….đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, chỉ định đồng chí (Họ và tên, tuổi, chức vụ, đơn vị công tác hiện tại, quê quán, dân tộc, trình độ học vấn, lý luận chính trị…) bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ (Chi bộ)……………., nhiệm kỳ…………..

(Có các biên bản kết quả giới thiệu nhân sự và danh sách trích ngang kèm theo).

Đảng ủy (Chi bộ)…………………đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

– Như kính gửi,

– Ban Tổ chức ĐUK,

– Lưu ĐU (CB).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Trường Tiểu học Thủ Lệ.

 • Bản kiểm điểm đảng viên của bí thư chi bộ
 • Vai trò của bí thư trong sinh hoạt chi bộ

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button