Hỏi Đáp

Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với giáo viên dạy nhiều tiết hơn định mức

Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với giáo viên khi dạy quá định mức

Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với giáo viên dạy nhiều tiết hơn định mức, kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, kiêm tổ phó chuyên môn, trong cấp ủy chi bộ nhà trường được tính như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Bạn đang xem: Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với giáo viên dạy nhiều tiết hơn định mức

  • Tổng hợp các loại phụ cấp của giáo viên
  • Bài thu hoạch chính trị hè năm 2019 dành cho giáo viên

Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với giáo viên dạy khi dạy nhiều tiết hơn quy định

Câu hỏi:

Tôi hiện nay đang dạy 24 tiết/tuần, kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, kiêm tổ phó chuyên môn trong cấp ủy chi bộ nhà trường. Vậy tôi được tính thừa giờ là bao nhiêu tiết, tiền thừa qui ra là bao nhiêu ngàn đồng 1 tiết. Xin luật gia trả lời giúp tôi câu hỏi này.?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT.

2. Giải quyết vấn đề:

Bộ Giáo dục và đào tạo quy định chế độ làm việc giáo viên phổ thông như sau:

“Điều 6. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Điều 8. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

“1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

3. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 – 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.”

Điều 9. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường

“1. Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.

2. Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông.

3. Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

4. Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2tiết/tuần.

5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.”

Vì bạn không cung cấp đầy đủ thông tin bạn đang là giao viên tiểu học hay trung học cơ sở, trung học phổ thông nên bạn có thể đối chiếu trường hợp giáo viên kiêm nhiệm phó chủ tịch công đoàn theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 08/2009/TT-BGDĐT, tuy nhiên khoản này được thay thế bởi Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT quy định định mức giảm định mức tiết dạy như sau:

“Điều 3. Chế độ giảm định mức tiết dạy, giờ dạy

1. Giáo viên trường mầm non

a) Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 06 giờ dạy trong một tuần (quy ra 210 giờ dạy trong một năm học);

b) Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách được giảm 03 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học).

2. Giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

a) Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 04 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 03 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học);

b) Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 02 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 01 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học);

c) Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính theo định mức giảm giờ dạy cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học.

3. Giáo viên trường trung cấp

a) Giáo viên làm chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 76 giờ dạy trong một năm học;

b) Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn không chuyên trách được giảm 38 giờ dạy trong một năm học.

4. Giảng viên trường cao đẳng, học viện, trường đại học và đại học

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, hàng năm, Hiệu trưởng (Giám đốc) cùng với Ban chấp hành công đoàn thống nhất phương án quy định thời gian được sử dụng làm công tác công đoàn cho giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ của giảng viên (giảng dạy, nghiên cứu khoa học và làm các công việc khác) và quy định về tự chủ của đơn vị. Nếu chọn phương án giảm giờ nghiên cứu khoa học hoặc làm các công việc khác thi theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Công đoàn. Nếu chọn phương án giảm định mức giờ dạy thì theo quy định sau:

a) Giảng viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm 44 giờ dạy trong một năm học;

b) Giảng viên làm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn không chuyên trách được giảm 22 giờ dạy trong một năm học.“

Tóm lại:

– Nếu là giáo viên mầm non sẽ được giảm 06 giờ dạy trong một tuần khi kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, 3 giờ dạy trong một tuần đối với tổ phó chuyên môn không chuyên trách.

– Nếu là giáo viến tiểu học sẽ được giảm 04 giờ dạy trong một tuần khi kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, 2 giờ dạy trong một tuần đối với tổ phó chuyên môn không chuyên trách.

– Nếu là giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông được giảm 3 giờ dạy trong một tuần khi kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, 1 giờ dạy trong một tuần đối với tổ phó chuyên môn không chuyên trách.

– Nếu là giáo viên trường trung cấp được giảm 76 giờ trong một năm học khi kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, 38 giờ dạy trong một năm học với tổ phó chuyên môn không chuyên trách.

– Nếu là giáo viên cao đẳng, đại học được giảm 44 giờ dạy trong một năm học khi kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, 22 giờ dạy trong một năm đối với tổ phó chuyên môn không chuyên trách.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT quy định: “2. Giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách nếu kiêm nhiệm thêm các chức vụ khác cũng sử dụng chế độ giảm định mức giờ dạy thì chỉ được hưởng một chế độ giảm định mức giờ dạy cao nhất trong số các chức vụ kiêm nhiệm.”

Như vậy, bạn chỉ được hưởng chế độ giảm mức giờ dạy cao nhất trong 2 chức vụ kiêm nhiệm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hỏi đáp pháp luật trong mục văn bản pháp luật nhé.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button