Hỏi Đáp

Cách tính lương của bí thư Đoàn xã

Bí thư Đoàn xã sẽ được hưởng chế độ như thế nào? Cách tính lương của bí thư Đoàn xã 2022 được quy định ra sao. Trong bài viết này Trường Tiểu học Thủ Lệ xin tổng hợp một số quy định về cách xếp lương của bí thư chi Đoàn xã. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: Cách tính lương của bí thư Đoàn xã

Bí thư chi Đoàn xã sẽ được hưởng mức lương và phụ cấp theo đúng quy định của nhà nước. Tuy nhiên đối với bí thư chi Đoàn xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch chuyên viên (cao đẳng) (mã số 01a.003); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004). Sau đây là nội dung chi tiết về cách xếp lương cho bí thư chi Đoàn xã, mời các bạn cùng theo dõi.

Quy định về chế độ lương và phụ cấp của bí thư Đoàn xã
Quy định về chế độ lương và phụ cấp của bí thư Đoàn xã

1. Bí thư Đoàn xã có phải công chức không?

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP, cán bộ cấp xã có Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

Do đó, Bí thư Đoàn xã không phải công chức mà là cán bộ cấp xã hay cán bộ đoàn cấp cơ sở.

2. Tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Điều kiện bổ nhiệm bí thư đoàn cấp xã

Căn cứ theo Điều 11 Quyết định 289-QĐ/TW về quy chế cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Ban chấp hành trung ương ban hành quy định tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở như sau:

– Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý luận chính trị sơ cấp.

– Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.

– Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, tiêu chuẩn để bổ nhiệm cán bộ Đoàn cấp cơ sở bao gồm các tiêu chuẩn về bằng cấp và độ tuổi. Về bằng cấp thì trình độ chuyên môn phải từ trung cấp trở lên và trình độ lý luận chính trị mức sơ cấp. Về độ tuổi phải không quá 35 hoặc 37 tuổi đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo…

3. Quy định xếp lương bí thư Đoàn xã 2022

Tiền lương bí thư Đoàn xã 2022

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định cách xếp lương Bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với trình độ Đại học, cụ thể như sau:

“Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch chuyên viên (cao đẳng) (mã số 01a.003); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004).

Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bằng.”

Như vậy:

– Bí thư chi đoàn xã tốt nghiệp đại học thì ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003) áp dụng hệ số lương công chức loại A1, nhóm 1 từ hệ số lương 2.34 đến hệ số lương 4.98.

– Bí thư chi đoàn xã tốt nghiệp cao đẳng thì ngạch chuyên viên cao đẳng (mã ngạch 01a.003) áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2.1 đến hệ số lương 4.89

– Bí thư chi Đoàn xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giữ chức vụ bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện xếp lương chức vụ theo bảng lương. Cụ thể Hệ số lương Bậc 1 là 1,75; Hệ số lương Bậc 2 là 2,25.

– Bí thư chi Đoàn xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

4. Quy định nâng lương bí thư Đoàn xã 2022

Căn cứ Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP ( SĐBS bởi Nghị định 34/2019/NĐ-CP) quy định về nâng nương bí thư đoàn xã như sau:

Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có tổng thời gian đủ 5 năm (60 tháng) xếp lương bậc 1 ở chức danh cán bộ cấp xã hiện đảm nhiệm hoặc ở chức danh cán bộ cấp xã khác có cùng hệ số lương chức vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được xếp lương lên bậc 2 của chức danh cán bộ cấp xã hiện đảm nhiệm.

5. Cách tính lương của bí thư Đoàn xã 2022

Công thức tính lương của cán bộ, công chức vẫn áp dụng:

Mức lương = Hệ số x Lương cơ sở

Hiện nay mức lương cơ sở vẫn là 1,49 triệu đồng.

Ví dụ:  Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có hệ số lương Bậc 1 là 1,75; hệ số lương Bậc 2 là 2,25.

Với hệ số lương Bậc 1, mức lương của Bí thư Đoàn xã =  1,75 x 1,49 triệu đồng  = 2,6075 triệu đồng.

Với hệ số lương Bậc 2, mức lương của Bí thư Đoàn xã =  2,25 x 1,49 triệu đồng = 3,3525 triệu đồng.

6. Mức phụ cấp của bí thư chi Đoàn xã 2022

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

=> Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo với 0,15 mức lương tối thiểu.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết tại mục Văn bản pháp luật và Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

  • Chế độ của bí thư chi đoàn tại trường tiểu học
  • Chính sách mới với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 6/2022
  • Các trường hợp tuyển thẳng công chức viên chức 2022

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button