Hỏi Đáp

Cách phúc khảo thi tốt nghiệp THPT

Thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT là thủ tục quan trọng, được nhiều thí sinh quan tâm sau mỗi kỳ thi THPT Quốc gia. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Trường Tiểu học Thủ Lệ nhé.

Bạn đang xem: Cách phúc khảo thi tốt nghiệp THPT

1. Phúc khảo bài thi THPT là gì?

Phúc khảo là động từ dùng để chỉ hành động chấm kiểm tra, đánh giá, chấm lại bài thi đã được chấm trước đó. Hiểu một cách đơn giản, phúc khảo là khi thí sinh nhận được kết quả thi, mà cảm thấy người chấm thi chấm không đúng với số điểm mà thí sinh đã tính trước đó, thì thí sinh có thể làm hồ sơ phúc khảo để xem loại kết quả chấm đã chính xác hay chưa.

=> Khi thí sinh nghi ngờ kết quả thi của mình không chính xác thì có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo quy định dưới đây.

2. Nơi nộp, thời gian nộp đơn phúc khảo

Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT- BGDĐT quy định rõ về phúc khảo bài thi THPT 2022 như sau:

– Nơi nộp đơn phúc khảo: Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi; thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi.

  – Thời gian nộp đơn phúc khảo, theo Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL năm 2022 của Bộ Giáo dục, lịch phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ diễn như sau:

  Theo Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL năm 2021 của Bộ Giáo dục, lịch phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 như sau:

  TT

  Nội dung

  Thời gian thực hiện

  1

  Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

  Từ ngày 24/7 – hết ngày 03/8/2022

  2 Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT/Hội đồng thi Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2022

  3

  Tổ chức phúc khảo bài thi

  Hoàn thành chậm nhất ngày 14/8/2022

  3

  Xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo

  Hoàn thành chậm nhất ngày 18/8/2022

  Ngày 24.7- 3.8.2022: Các đơn vị đăng ký dự tuyển và các Sở Giáo dục và Đào tạo thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

  Chậm nhất ngày 18.8.2022: Các Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

  Thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2020

  3. Quy định về chấm phúc khảo bài thi

  Căn cứ khoản 4 và khoản 5 Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020 ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, chấm phúc khảo bài thi tự luận và thi trắc nghiệm như sau:

  3.1 Chấm phúc khảo bài thi tự luận

  – Mỗi bài thi tự luận do hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo theo quy định và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

  – Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

  – Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm thi chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận để xử lý theo quy định.

  3.2 Chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm

  – Khi có mặt đầy đủ thành viên được giao nhiệm vụ chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm mới tiến hành mở niêm phong túi bài thi.

  – Thực hiện đối chiếu từng câu trả lời đã tô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với hình ảnh đã quét lưu trong máy tính, nếu có những sai lệch phải xác định rõ nguyên nhân; thực hiện in kết quả chấm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ.

  Lưu ý:

  – Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do các Trưởng ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

  – Hội đồng thi in Giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo trả cho thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm; đồng thời, thu hồi và hủy Giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo.

  4. Phúc khảo có bị tụt điểm không?

  Việc phúc khảo có bị tụt điểm hay không phụ thuộc vào chất lượng bài làm cũng như kết quả chấm bài của hội đồng chấm thi.

  Ban phúc khảo ngoài chấm lại bài thi có nhiệm vụ kiểm tra các sai sót như: cộng nhần điểm, ghi nhầm điểm bài thi.

  Ban phúc khảo bải thi trắc nghiệm có nhiệm vụ kiểm tra các sai sót trong quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm; Kiểm tra, rà soát các lỗi kỹ thuật; chấm lại bài thi theo đơn đề nghị của thí sinh.

  Đối với ban chấm thi phúc khảo trắc nghiệm sau khi được thành lập cũng sẽ rút bài thí sinh để chấm lại trên máy. Kết quả chấm lại cuả Ban phúc khảo sẽ là điểm thi cuối cùng công bố cho thí sinh.

  => Nếu kết quả bài làm của bạn không đảm bảo chất lượng thì có thể sẽ bị hạ điểm, ngược lại nếu bài làm của bạn tốt hơn và người chấm thi ban đầu có sai sót thì bạn sẽ được nâng điểm

  5. Có nên phúc khảo điểm thi không?

  Các bạn nên phúc khảo điểm thi THPT quốc gia nếu các bạn tự tin vào bài làm của mình. Khi đối chiếu với đáp án được công bố, các bạn có thể tự chấm điểm bài thi của mình. Nếu điểm của bạn cao hơn điểm bài thi được công bố thì hãy đi phúc khảo nhé.

  Trên đây là thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2022 theo quy định mới nhất.

  6. Ban phúc khảo bài thi gồm những thành viên nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 32 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT về ban phúc khảo bài thi cụ thể như sau:

  (1) Thành phần Ban Phúc khảo bài thi tự luận tương tự như thành phần Ban Chấm thi tự luận quy định tại khoản 1 Điều 26 Quy chế này; thành phần Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm tương tự như thành phần Ban Chấm thi trắc nghiệm quy định tại khoản 1 Điều 28 Quy chế này. Người đã tham gia Ban Làm phách và Ban Chấm thi tự luận không được tham gia Ban Phúc khảo bài thi tự luận; người đã tham gia Ban Chấm thi trắc nghiệm không được tham gia Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

  (2) Nhiệm vụ của các Ban Phúc khảo:

  – Ban Phúc khảo bài thi tự luận: Kiểm tra các sai sót như cộng sai điểm, ghi nhầm điểm bài thi; chấm lại các bài thi theo đề nghị của thí sinh;

  – Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm: Kiểm tra lại các sai sót trong quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm; kiểm tra, rà soát các lỗi kỹ thuật; chấm lại các bài thi theo đề nghị của thí sinh;

  – Trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định điểm bài thi sau khi đã chấm phúc khảo.

  (3) Địa điểm tổ chức phúc khảo được bố trí tại khu vực bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Quy chế này.

  7. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2022

  Sau khi biết điểm thi THPT, nếu bạn muốn phúc khảo cần làm đơn theo đúng quy định để nộp. Cơ quan có thẩm quyền chỉ xem xét đơn phúc khảo của bạn nếu đơn đó hợp lệ về hình thức và nội dung. Dưới đây là cách viết đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2022 như sau:

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ cùng tên đơn phúc khảo: ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022.
  • Kính gửi: Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi và Hội đồng thi.
  • Thông tin của thí sinh phúc khảo gồm: Họ và tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; dân tộc; nơi sinh; chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân; số điện thoại;
  • Thông tin dự thi kì thi THPT quốc gia năm 2022 tại: đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 tại Hội đồng thi số, tỉnh nào?
  • Điểm thi bao nhiêu? Số báo danh nào?
  • Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn: môn phúc khảo, điểm đã công bố, ghi chú.
  • Ngày tháng năm viết đơn, ký đơn.

  Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã cung cấp cho bạn đọc Thủ tục phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2022. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

  Các bài viết liên quan:

  • Từ chối tiêm vaccine Covid-19, có bị phạt?

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button