Hỏi Đáp

Các tiêu chí công nhận Gia đình văn hóa

Gia đình văn hóa là một danh hiệu cao quý mà gia đình nào cũng mong muốn đạt được bởi nó tượng trưng cho nếp sống văn minh, văn hóa của các gia đình. Trường Tiểu học Thủ Lệ xin giới thiệu tới các bạn mẫu tiêu chí công nhận Gia đình văn hóa sau đây.

Bạn đang xem: Các tiêu chí công nhận Gia đình văn hóa

Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng, nơi hạnh phúc và gắn kết giữa các thành viên. Gia đình văn hóa là chỉ tiêu mà chính phủ Việt Nam trong đặt ra cho nhiều gia đình, với mục đích tạo ra một số tiêu chuẩn về văn hóa và khuyến khích, động viên các gia đình thực hiện, đạt các tiêu chuẩn này. Sau đây là Điều kiện, trình tự, tiêu chí, hồ sơ được công nhận gia đình văn hóa mới nhất 2022, mời các bạn tham khảo.

1. Điều kiện được công nhận gia đình văn hóa

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn được xét là gia đình văn hóa được quy định tại Điều 6 Nghị định 122/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 6. Tiêu chuẩn của danh hiệu Gia đình văn hóa

1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, gồm các tiêu chí sau:

a) Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập;

b) Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú;

c) Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định;

d) Có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao;

đ) Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định;

e) Tham gia bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương;

g) Thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định;

h) Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú;

i) Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh;

k) Không vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ;

l) Không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định.

2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, gồm các tiêu chí sau:

a) Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng;

b) Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung;

c) Thực hiện tốt chính sách dân số; thực hiện bình đẳng giới;

d) Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe;

đ) Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội;

e) Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn.

3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, gồm các tiêu chí sau:

a) Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng;

b) Tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội do địa phương tổ chức;

c) Người trong độ tuổi lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng;

d) Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường;

đ) Sử dụng nước sạch;

e) Có công trình phụ hợp vệ sinh;

g) Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa – xã hội.

Như vậy để đạt được gia đình văn hoá thì một gia đình cần đạt những tiêu chí trên. Trong đó có 3 tiêu chí lớn là:

  • Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú;
  • Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng;
  • Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Những gia đình văn hoá không chỉ có nếp sống văn hoá theo chủ trương của Đảng và Nhà nước mà còn có tư tưởng văn minh tiến bộ, có kinh tế tốt, học tập chất lượng hiệu quả. Vì vậy một gia đình văn hoá thì cần sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong gia đình xây dựng nên.

2. Trình tự xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Các tiêu chí công nhận Gia đình văn hóa
Các tiêu chí công nhận Gia đình văn hóa

1. Trưởng khu dân cư căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của hộ gia đình để tổng hợp danh sách gia đình đủ điều kiện bình xét.

2. Trưởng khu dân cư triệu tập cuộc họp bình xét, tổ chức chấm điểm theo thang điểm, thành phần gồm:

a) Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể;

b) Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét.

3. Tổ chức cuộc họp bình xét:

a) Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;

b) Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;

c) Kết quả bình xét: Các gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Trưởng khu dân cư lập hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Nghị định này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (Mẫu số 11).

3. Thang điểm, cách chấm điểm đối với danh hiệu gia đình văn hóa

Thang điểm tối đa làm căn cứ xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa và Khu dân cư văn hóa là 100 điểm.

Tổng điểm của mỗi tiêu chuẩn Gia đình văn hóa và Khu dân cư văn hóa không dưới 50% số điểm tối đa.

Tổng các tiêu chí của gia đình văn hoá là 24 tiêu chí khác nhau thuộc những tiêu chí lớn khác nhau.

4. Cách chấm điểm để xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

a- Hộ gia đình thuộc quận, huyện tại thành phố trực thuộc trung ương đạt từ 90 điểm trở lên.

b- Hộ gia đình thuộc xã, phường, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo hoặc xã đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ đạt từ 60 điểm trở lên.

c- Hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và b đạt từ 85 điểm trở lên.

Bạn có thể dựa vào những quy định nêu trên để xác định tiêu chuẩn đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

5. Một số trường hợp không xét tặng gia đình văn hoá

Ngoài những tiêu chí trên thì nếu gia định có một trong những tiêu chí sau sẽ không được xét tặng gia đình văn hoá:

  • Khi có thành viên trong gia đình vi phạm hình sự hoặc hành chính;
  • Có thành viên không hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ nộp thuế;
  • Có thành viên bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường;
  • Có hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết;
  • Có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính;
  • Mắc các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, trộm cắp, đánh bạc, tổ chức đánh bạc;
  • Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Khi có những hành vi này thì gia đình đó sẽ đương nhiên không được xét gia đình văn hoá. Bởi những hành vi này được cho là vi phạm pháp luật, văn hoá, đạo đức của con người nên gia đình văn hoá sẽ không tồn tại những sai phạm này.

Trên đây Trường Tiểu học Thủ Lệ đã gửi tới các bạn Các tiêu chí, điều kiện để công nhận Gia đình văn hóa 2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính , mảng Hỏi đáp pháp luật

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button