Hỏi Đáp

Các chế độ dành cho quân nhân dự bị hạng 2 trong thời gian tập trung huấn luyện

Trường Tiểu học Thủ Lệ xin chia sẻ Các chế độ dành cho quân nhân dự bị hạng 2 trong thời gian tập trung huấn luyện mới nhất theo quy định hiện hành. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Các chế độ dành cho quân nhân dự bị hạng 2 trong thời gian tập trung huấn luyện

Quân nhân dự bị hạng 2 cũng là một lực lượng không kém phần quan trọng quân đội. Việc xây dựng quân nhân dự bị luôn là một trong số những vấn đề lớn có tính chiến lược của mỗi quốc gia. Cũng chính bởi vì vậy, đất nước ta cần phải xây dựng lực lượng dự bị cho quân đội vững mạnh toàn diện. Các chính sách, chế độ dành cho quân nhân dự bị hạng 2 được đánh giá là hoạt động có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng lực lượng dự bị quân đội. Hãy cùng Trường Tiểu học Thủ Lệ Các chế độ dành cho quân nhân dự bị hạng 2 trong thời gian tập trung huấn luyện nhé.

1. Quân nhân dự bị là?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019, quân nhân dự bị bao gồm sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được đăng ký theo quy định Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 (sửa đổi 2008, 2014), Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

2. Đối tượng thuộc quân nhân dự bị hạng 2

Căn cứ theo khoản 3 Điều 24 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, quân nhân dự dự bị hạng hai bao gồm các đối tượng sau:

  • Công dân nam là binh sĩ xuất ngũ, đã phục vụ tại ngũ dưới 06 tháng;
  • Công nhân, viên chức quốc phòng không thuộc đối tượng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 24 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 đã thôi việc: “Công dân nam là công nhân, viên chức quốc phòng được chuyển chế độ từ hạ sĩ quan, binh sĩ đã thôi việc”.
  • Công dân nam thôi phục vụ trong Công an nhân dân đã có thời gian phục vụ dưới 12 tháng;
  • Công dân nam hết độ tuổi gọi nhập ngũ chưa phục vụ tại ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
  • Công dân nữ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

3. Chế độ dành cho quân nhân dự bị hạng 2 trong thời gian tập trung huấn luyện

Chế độ dành cho quân nhân dự bị hạng 2
Chế độ dành cho quân nhân dự bị hạng 2

Trong thời gian tập trung huấn luyện, quân nhân dự bị hạng 2 được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 16 Nghị định 14/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

3.1. Chế độ phụ cấp cho quân nhân dự bị hạng 2

– Binh sĩ dự bị hạng hai đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian tập trung huấn luyện được cơ quan, tổ chức nơi làm việc trả nguyên lương và các Khoản phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe theo chế độ hiện hành đối với công chức, viên chức đi công tác. Cơ quan, tổ chức đang hưởng lương từ nguồn ngân sách nào thì do nguồn ngân sách đó bảo đảm;

– Binh sĩ dự bị hạng hai thuộc các đối tượng khác được đơn vị quân đội tổ chức huấn luyện chi trả một Khoản phụ cấp bằng mức phụ cấp quân hàm hai năm đầu của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có cùng cấp bậc quân hàm, đối với binh sĩ dự bị hạng hai chưa có cấp bậc quân hàm thì được hưởng phụ cấp quân hàm theo cấp bậc binh nhì.

Cụ thể, thời gian tính hưởng phụ cấp như sau:

+ Nếu thời gian tập trung từ 05 ngày đến 15 ngày thì được hưởng 1/2 tháng phụ cấp

+ Nếu thời gian tập trung từ 16 ngày đến 31 ngày thì được hưởng một tháng phụ cấp,

+ Nếu thời gian tập trung trên 31 ngày thì mức phụ cấp tiếp tục được hưởng như quy định từ đầu; được cấp tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

3.2. Tiêu chuẩn quân trang, bảo đảm y tế và đồ dùng sinh hoạt cho quân nhân dự bị hạng 2

Binh sĩ dự bị hạng hai có thời gian tập trung huấn luyện từ 05 ngày trở lên trong một đợt thì được cấp hoặc mượn quân trang, bảo đảm y tế và đồ dùng sinh hoạt theo quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng.

3.3. Tiêu chuẩn ăn cho quân nhân dự bị hạng 2

Binh sĩ dự bị hạng hai được hưởng tiêu chuẩn ăn như hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ trong thời gian tập trung huấn luyện.

3.4. Trợ cấp gia đình trong thời gian tập trung huấn luyện cho quân nhân dự bị hạng 2

– Binh sĩ dự bị hạng hai đang hưởng tiền lương, tiền công của cơ quan, tổ chức, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gia đình được trợ cấp mỗi ngày bằng hệ số 0,025 so với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điểm tập trung huấn luyện;

– Binh sĩ dự bị hạng hai không hưởng tiền lương, tiền công của cơ quan, tổ chức, không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gia đình được trợ cấp mỗi ngày bằng hệ số 0,05 so với mức lương cơ sở tại thời Điểm tập trung huấn luyện.

3.5. Chế độ, chính sách khi ốm đau, bị tai nạn rủi ro, bị thương hoặc chết của quân nhân dự bị hạng 2

(i) Binh sĩ dự bị hạng hai đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế: Trong thời gian tập trung huấn luyện nếu ốm đau, bị tai nạn rủi ro, bị thương hoặc chết thì được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

(ii) Binh sĩ dự bị hạng hai chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong thời gian tập trung huấn luyện nếu ốm đau, bị tai nạn rủi ro, bị thương hoặc chết được hưởng trợ cấp như sau:

+ Trường hợp ốm đau phải đưa đi bệnh viện thì được Điều trị tại bệnh viện quân y hoặc bệnh viện dân y. Trong thời gian Điều trị, binh sĩ dự bị hạng hai được hưởng chế độ khám, chữa bệnh như hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Trường hợp hết thời gian tập trung huấn luyện mà bệnh vẫn chưa khỏi phải Điều trị tiếp thì thời gian Điều trị thêm được hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền thuốc men, chữa bệnh mỗi ngày bằng 0,1 tháng lương cơ sở theo số ngày thực tế phải Điều trị nhưng tối đa không quá 15 ngày. Nếu ốm đau dẫn đến chết thì người lo mai táng được trợ cấp một lần bằng 05 tháng lương cơ sở tại tháng chết.

+ Trường hợp bị tai nạn rủi ro tại nơi huấn luyện và trong giờ huấn luyện, ngoài nơi huấn luyện hoặc ngoài giờ huấn luyện theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền, trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi huấn luyện trong Khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý, binh sĩ dự bị hạng hai được Điều trị tại bệnh viện quân y hoặc bệnh viện dân y cho đến khi khỏi vết thương.

Trong thời gian Điều trị được hưởng chế độ khám, Điều trị như hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Nếu suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 21% được hưởng trợ cấp một lần bằng 12 tháng lương cơ sở; suy giảm từ 22% đến 80%, cứ thêm 1% suy giảm thì được hưởng thêm bằng 0,4 tháng lương cơ sở; bị suy giảm từ 81% trở lên thì được trợ cấp một lần bằng 60 tháng lương cơ sở.

Nếu bị tai nạn rủi ro dẫn đến chết thì thân nhân binh sĩ dự bị hạng hai được trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương cơ sở, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng chết.

(iii) Binh sĩ dự bị hạng hai trong thời gian tập trung huấn luyện nếu bị thương hoặc chết, được các cơ quan có thẩm quyền xem xét nếu đủ Điều kiện là thương binh hoặc liệt sĩ thì được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương cơ sở đối với thương binh, 60 tháng lương cơ sở đối với thân nhân liệt sĩ.

(iv) Trường hợp chết do tái phát vết thương trong thời gian tập trung huấn luyện, thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng chết;

(v) Các trường hợp binh sĩ dự bị hạng hai quy định tại (i), (ii), (iii) nếu chết thì được tổ chức tang lễ theo nghi thức quân đội do Bộ Quốc phòng quy định;

3.6. Chế độ nghỉ phép của quân nhân dự bị hạng 2

Binh sĩ dự bị hạng hai đang công tác ở các cơ quan, tổ chức nếu đang nghỉ phép năm mà được gọi tập trung huấn luyện thì những ngày phép còn lại được nghỉ tiếp sau đó hoặc nghỉ tiếp vào thời gian thích hợp.

Nếu thời gian tập trung huấn luyện trùng với thời gian thi nâng bậc thợ, nâng ngạch công chức, thi kết thúc học kỳ, thi kết thúc khóa học và có chứng nhận của nơi làm việc, học tập hoặc khó khăn đặc biệt phải có giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, thì binh sĩ dự bị hạng hai được hoãn tập trung huấn luyện đợt đó.

Trên đây Các chế độ dành cho quân nhân dự bị hạng 2 trong thời gian tập trung huấn luyện và các thông tin xoay quanh. Mời các bạn tham khảo thêm các mục khác trong mục Hỏi đáp pháp luật mảng Pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ nhé.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button