Hỏi Đáp

Bộ trả lời kiến nghị về tăng lương hưu cho người nghỉ trước 1995

Quy định về tăng lương hưu cho người nghỉ trước 1995

Quy định về tăng lương hưu cho người nghỉ trước 1995 như thế nào? Trường Tiểu học Thủ Lệ xin trả lời thắc mắc trên qua ví dụ dưới đây. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo để biết về mức lương hưu và trợ cấp của tháng 6/2017 và thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2017.

Bạn đang xem: Bộ trả lời kiến nghị về tăng lương hưu cho người nghỉ trước 1995

Nhận bảo hiểm xã hội một lần hay để hưởng lương hưu sẽ lợi hơn?

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2017

Tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh lương hưu của những người nghỉ hưu từ năm 1995 trở về trước, theo hướng tăng bình quân.

Bộ trả lời kiến nghị về tăng lương hưu cho người nghỉ trước 1995

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như sau:

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, trong đó có người nghỉ hưu trước năm 1995. Trong giai đoạn 2003-2007, Chính phủ đã 5 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% (tuỳ thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu) so với mức lương hưu của tháng 12/2002, trong đó người nghỉ hưu trước tháng 9/1985 và trước tháng 4/1993 được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn những người nghỉ hưu ở giai đoạn từ tháng 4/1993 trở về sau. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 8 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007.

Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu nêu trên, đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện và Chính phủ cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ.

Riêng đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp (bao gồm cả người nghỉ hưu trước và sau năm 1995), triển khai Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

Ngày 15/7/2016, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Theo đó từ ngày 1/1/2016, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng lương hưu có mức lương hưu dưới 2 triệu đồng/tháng và tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng với mức trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định của Luật BHXH, theo đó “Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội”.

Trên thực tế thời gian qua, khi Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở thì lương hưu cũng được điều chỉnh với tốc độ tăng tương ứng nhằm đảm bảo tương quan giữa người nghỉ hưu và người tại chức.

Về kiến nghị xem xét, điều chỉnh mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 để tương quan với mức lương tối thiểu vùng là khó thực hiện trong bối cảnh khi mà mức lương tối thiểu vùng đang có khoảng cách xa với mức lương cơ sở (mức lương tối thiểu Vùng I hiện tại là 3.750.000 đồng/tháng, Vùng IV là 2.580.000 đồng/tháng và mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng), trong khi nguồn kinh phí chi trả cho nhóm đối tượng này hoàn toàn từ ngân sách Nhà nước.

Thực hiện Khoản 10 Điều 2 Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng với mức điều chỉnh tăng thêm là 7,44% trên mức lương hưu và trợ cấp của tháng 6/2017 và thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2017.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button