Hỏi Đáp

Bảng lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng năm

Hướng dẫn cách tính lương và phụ cấp của bộ đội biên phòng 2022

Trường Tiểu học Thủ Lệ xin cập nhật Bảng lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng năm 2022. Theo đó, mức lương sẽ được tính dựa vào cấp bậc và hệ số lương, kèm theo đó là bảng phụ cấp quân hàm và bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Để biết mức lương cụ thể là bao nhiêu, các bạn có thể tham khảo theo bảng dưới đây.

Bạn đang xem: Bảng lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng năm

Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an năm 2022

Hệ thống cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Quy định mới nhất về chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo có thời gian từ 05 năm trở lên nếu có nhu cầu chuyển gia đình đến định cư ổn định cuộc sống lâu dài ở khu vực biên giới, hải đảo được chính quyền địa phương nơi chuyển đến ưu tiên giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; hỗ trợ về chỗ ở, nhà ở cho gia đình, việc làm cho vợ hoặc chồng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng và được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định.

2. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngoài được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác trong Quân đội còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, hải đảo.

3. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng đang có thời gian công tác liên tục từ đủ 05 năm trở lên ở khu vực biên giới đất liền, đảo, quần đảo, hàng tháng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo. Trường hợp chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo được quy định tại nhiều văn bản thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chế độ, chính sách đó.

4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng khi làm cán bộ tăng cường xã biên giới nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, hàng tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ bồi dưỡng sức khỏe hàng năm tăng thêm theo quy định của pháp luật.

Bảng lương bộ đội biên phòng năm 2022

BẢNG LƯƠNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG LÀ SĨ QUAN

STT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01/2022

1

Trung tướng

9,20

13,708,000

2

Thiếu tướng

8,60

12,814,000

3

Đại tá

8,00

11,920,000

4

Thượng tá

7,30

10,877,000

5

Trung tá

6,60

9,834,000

6

Thiếu tá

6,00

8,940,000

7

Đại úy

5,40

8,046,000

8

Thượng úy

5,00

7,450,000

9

Trung úy

4,60

6,854,000

10

Thiếu úy

4,20

6,258,000

PHỤ CẤP HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ THAM GIA NGHĨA VỤ BIÊN PHÒNG

STT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số

Mức phụ cấp từ 01/01/2022

1

Thượng sĩ

0,70

1,043,000

2

Trung sĩ

0,60

894,000

3

Hạ sĩ

0,50

745,000

4

Binh nhất

0,45

670,500

5

Binh nhì

0,40

596,000

BẢNG NÂNG LƯƠNG QUÂN HÀM SĨ QUAN BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

TT

Cấp bậc quân hàm sĩ quan

Nâng lương lần 1

Nâng lương lần 2

Hệ số

Mức lương từ 01/01/2022

Hệ số

Mức lương từ 01/01/2022

1

Trung tướng

9,80

14,602,000

2

Thiếu tướng

9,20

13,708,000

3

Đại tá

8,40

12,516,000

8,60

12,814,000

4

Thượng tá

7,70

11,473,000

8,10

12,069,000

5

Trung tá

7,00

10,430,000

7,40

11,026,000

6

Thiếu tá

6,40

9,536,000

6,80

10,132,000

7

Đại úy

5,80

8,642,000

6,20

9,238,000

8

Thượng úy

5,35

7,971,500

5,70

8,493,000

PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số

Từ 01/01/2022

1

Tư lệnh, Chính ủy Bộ đội biên phòng

1,25

1,862,500

2

Tư lệnh quân đoàn

1,10

1,639,000

3

Phó tư lệnh quân đoàn

1,00

1,490,000

6

Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh

0,90

1,341,000

7

Lữ đoàn trưởng

0,80

1,192,000

8

Trung đoàn trưởng

0,70

1,043,000

9

Phó trung đoàn trưởng

0,60

894,000

10

Tiểu đoàn trưởng

0,50

745,000

11

Phó tiểu đoàn trưởng

0,40

596,000

12

Đại đội trưởng

0,30

447,000

13

Phó đại đội trưởng

0,25

372,500

14

Trung đội trưởng

0,20

298,000

BẢNG LƯƠNG CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG LÀ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp

Bậc

Nhóm 1

Nhóm 2

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01/2022

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01/2022

Bậc 1

3.85

5.736.500

3.65

5.438.500

Bậc 2

4.2

6.258.000

4.0

5.960.000

Bậc 3

4.55

6.779.500

4.35

6.481.500

Bậc 4

4.9

7.301.000

4.7

7.003.000

Bậc 5

5.25

7.822.500

5.05

7.524.500

Bậc 6

5.6

8.344.000

5.4

8.046.000

Bậc 7

5.95

8.865.500

5.75

8.567.500

Bậc 8

6.3

9.387.000

6.1

9.089.000

Bậc 9

6.65

9.908.500

6.45

9.610.500

Bậc 10

6.7

9.983.000

6.8

10.132.000

Bậc 11

7.35

10.951.500

7.15

10.653.500

Bậc 12

7.7

11.473.000

7.5

11.175.000

Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp

Bậc

Nhóm 1

Nhóm 2

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01/2022

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01/2022

Bậc 1

3.5

5.215.000

3.2

4.768.000

Bậc 2

3.8

5.662.000

3.5

5.215.000

Bậc 3

4.1

6.109.000

3.8

5.662.000

Bậc 4

4.4

6.556.000

4.1

6.109.000

Bậc 5

4.7

7.003.000

4.4

6.556.000

Bậc 6

5.0

7.450.000

4.7

7.003.000

Bậc 7

5.3

7.897.000

5.0

7.450.000

Bậc 8

5.6

8.344.000

5.3

7.897.000

Bậc 9

5.9

8.791.000

5.6

8.344.000

Bậc 10

6.2

9.238.000

5.9

8.791.000

Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp

Bậc

Nhóm 1

Nhóm 2

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01/2022

Hệ số lương

Mức lương từ 01/01/2022

Bậc 1

3.2

4.768.000

2.95

4.395.500

Bậc 2

3.45

5.140.500

3.2

4.768.000

Bậc 3

3.7

5.513.000

3.45

5.140.500

Bậc 4

3.95

5.885.500

3.7

5.513.000

Bậc 5

4.2

6.258.000

3.95

5.885.500

Bậc 6

4.45

6.630.500

4.2

6.258.000

Bậc 7

4.7

7.003.000

4.45

6.630.500

Bậc 8

4.95

7.375.500

4.7

7.003.000

Bậc 9

5.2

7.748.000

4.95

7.375.500

Bậc 10

5.45

8.120.500

5.2

7.748.000

Mức lương được xác định dựa trên mức lương cơ sở được áp dụng cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP (mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng x hệ số lương của từng cấp bậc).

Lưu ý: Các chức danh, chức vụ cụ thể của Bộ đội biên phòng tương đương với các chức vụ nêu trên sẽ được Bộ Quốc phòng quy định trong thời gian sắp tới. Do đó, Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bộ đội biên phòng là mang tính chất tham khảo, đối chiếu.

Ngoài mức lương và phụ cấp chức vụ nêu trên, bộ đội biên phòng còn có các loại phụ cấp do đóng quân nơi vùng sâu, vùng xa khó khăn như: tiền phần trăm khu vực khó khăn, phụ cấp độc hại, phụ cấp thâm niên, vượt khung, trách nhiệm (nếu có),…

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị quyết 49/2017/QH14;
  • Luật Sĩ quan quân đội nhân dân sửa đổi năm 2014;
  • Nghị định 204/2004/NĐ-CP;
  • Nghị định 17/2013/NĐ-CP;
  • Thông tư 145/2017/TT-BQP.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button