Hỏi Đáp

Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm

Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất

Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2020 – UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Bạn đang xem: Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy nhân nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015- 31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quy định bảng giá các loại đất để làm cơ sở để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; Tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 5, Điều 4 và Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Xác định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được Trường Tiểu học Thủ Lệ cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Tham khảo thêm
  • Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 Quyết định 80/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất 5 năm tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Bảng giá đất tỉnh Bình Định năm 2020 Quyết định 65/2019/QĐ-UBND về Bảng giá các loại đất 5 năm tỉnh Bình Định
  • Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng năm 2020 Quyết định 2336/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất 5 năm tỉnh Cao Bằng
  • Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn năm 2020 Quyết định 31/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 – 2024
  • Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn năm 2022 Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn 2020-2024
  • Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang năm 2020 Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang 2020 2024
  • Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh năm 2023 Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 đến 2024
  • Bảng giá điện 2022 Dự kiến phương án tăng giá điện năm 2022

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button