Hỏi Đáp

04 trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Các trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Doanh nghiệp phát sinh tiền thuế nhưng chưa kịp thực hiện nghĩa vụ đúng thuế theo quy định của pháp luật, khi đó doanh nghiệp được coi là chậm nộp tiền thuế? Trong những trường hợp nào doanh nghiệp được miễn tiền chậm nộp thuế, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: 04 trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Các trường hợp được miễn tiền chậm nộp thuế như sau:

  • Gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh;
  • Bị bệnh hiểm nghèo;
  • Trường hợp bất khả kháng khác;
  • NNT cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

 trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định số tiền chậm nộp được miễn như sau:

  • NNT gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh: Số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh và số tiền chậm nộp được miễn này không vượt quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại.
  • NNT bị bệnh hiểm nghèo: Số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm mắc bệnh hiểm nghèo và số tiền chậm nộp được miễn này không vượt quá chi phí khám, chữa bệnh.
  • NNT gặp trường hợp bất khả kháng khác: Số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm gây nên tình trạng bất khả kháng khác và số tiền chậm nộp được miễn này không vượt quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại.

NTT phải có các giấy tờ sau để làm căn cứ cho hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp tiền thuế:

  • Do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh:

– Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập, hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở Tài chính;

– Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh của một trong các cơ quan, tổ chức sau: công an cấp xã, phường hoặc UBND cấp xã, phường, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn;

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có);

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

  • Do bị bệnh hiểm nghèo:

– Sổ y bạ phải có xác nhận đã khám chữa bệnh và thời điểm xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Chi phí khám, chữa bệnh có đầy đủ chứng từ theo quy định;

– Hồ sơ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm (nếu có).

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày xảy ra gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác người nộp thuế phải lập hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Các trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu

Hướng dẫn nộp quyết toán thuế TNCN qua mạng

Cách tra cứu thông tin người nộp thuế

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button