Sinh hoạt dưới cờ lớp 2D

Hào chung không khí cả nước Kỉ miệm ngày 19/05/1890 ngày sinh của Bác. Thiếu nhi cả nước mừng ngày sinh của Đội ( Ngày 15-05-1941)
Mở đầu chương trình là Hoạt cảnh viết tiếp trang sử vẻ vang của Đội do các bạn nam nữ lớp 2D biểu diễn
 

Điệu múa " Quê hương là chùm khế ngọt do các bạn nữ lớp 2D biểu diễn 

 

Tiếp theo chương trình là bài hát " Em đi trong tươi xanh " do giọng ca nhí Thục Anh biểu diễn

 

Bài hát " Cho con " do gia đình bạn Thục Anh biểu diễn

 

Bài hát " Ước mơ hồng " do bạn Nhật Linh biểu diễn

 

Bài hát " Đưa cơm cho mẹ đi cày " do bạn Thục Anh và tốp múa biểu diễn

 

Bài hát " Tre ngày bên Lăng Bác" do bạn Nhật Linh biểu diễn

 

Bài hát " Bông hóa dâng Bác " do tập thể lớp 2D biểu diễn

 

Bài viết liên quan