Với tất cả yêu thương và quan tâm dành cho các con học sinh trường Tiểu học Thủ Lệ, niềm vui sau bao ngày xa cách, sự đồng hành tuyệt vời của BGH, GV và PHHS.  Chúng ta hãy xem một clip ý nghĩa và rất thú vị để có thêm kiến thức phòng chống dịch bệnh khi chuẩn bị quay trở lại trường học nhé!

Với tất cả yêu thương và quan tâm dành cho các con học sinh trường Tiểu học Thủ Lệ, niềm vui sau bao ngày xa cách, sự đồng hành tuyệt vời của BGH, GV và PHHS.  Chúng ta hãy xem một clip ý nghĩa và rất thú vị để có thêm kiến thức phòng chống dịch bệnh khi chuẩn bị quay trở lại trường học nhé!

Chúng ta hãy xem một clip ý nghĩa và rất thú vị để có thêm kiến thức phòng chống dịch bệnh khi chuẩn bị quay trở lại trường học nhé!

Bài viết liên quan