THÔNG BÁO về việc triển khai chương trình “học trực tuyến” cho học sinh khối 1,2,3,4,5 và tiếp tục “học trên truyền hình” cho học sinh khối 4,5 (từ 03/4/2020)

THÔNG BÁO 

V/v Trường Tiểu học Thủ Lệ triển khai chương trình “học trực tuyến” cho học sinh khối 1,2,3,4,5 và tiếp tục “học trên truyền hình” cho học sinh khối 4,5 (từ 03/4/2020) 

1.Thời khóa biểu và Chương trình học từ 30/3 đến 05/4/2020. GVCN sẽ gửi cho quý Phụ huynh tại Zalo của lớp.

2. Hướng dẫn hỗ trợ quý CMHS và các em học sinh

    1. Hướng dẫn học tập trên phần mềm Zoom Meeting: https://www.youtube.com/watch?v=U3cLDyFXFEA
    2. Hướng dẫn CMHS sử dụng olm.vn:

+ Cách đăng kí, đăng nhập tài khoản : https://olm.vn/tin-tuc/Cach-dang-ki,-dang-nhap,-quan-ly-tai-khoan-tren-trang-web.html

+ Cách sử dụng các chức năng trên trang: https://olm.vn/tin-tuc/Cach-su-dung-cac-chuc-nang-chinh-tren-trang-web.html

+ Cách xem các thống kê quá trình và kết quả học tập: https://olm.vn/tin-tuc/Cach-xem-lai-hoc-ba,-thong-ke-hoat-dong-tren-trang-web.html

+ Cách gõ công thức Toán học: https://olm.vn/tin-tuc/Cach-go-cong-thuc-toan-hoc-tren-trang-web.html

+ Cách vẽ hình: https://olm.vn/tin-tuc/Cach-ve-hinh-tren-trang-web.html

Bài viết liên quan