Lịch thi học kì 2 năm học 2017-2018

Lịch thi học kì 2

Trường Tiểu học Thủ Lệ xin thông báo lịch thi học kì 2 năm học 2017-2018 của các con. Kính mong các bậc Phụ huynh đôn đốc con để các con đạt kết quả cao nhất. Chúc các con học sinh thi tốt !

Ngày 8/5/2018 : Thi Toán 

Ngày 9/5/2018 : Thi Tiếng Việt