Lịch học các môn trên truyền hình khối 4,5 (Tuần từ 27/4/2020 đến 2/5/2020)

Trường Tiểu học Thủ Lệ kính gửi PHHS lịch phát sóng các tiết dạy truyền hình. Trân trọng!

Bài viết liên quan