LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA CÁC KHỐI LỚP

Để không bị gián đoạn việc học tập của các con học sinh, nhà trường lên lịch học trực tuyến cho các Khối lớp.

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CỦA CÁC KHỐI LỚP

Trường Tiểu học Thủ Lệ xin kính gửi Quý Phụ huynh lịch học của các con học sinh học trực tuyến 

Trường Tiểu học Thủ Lệ

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 1

(11 tiết/tuần: gồm 8 tiết của GVCN và 3 tiết VTM)

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tiết 1

19h30 – 20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Nghỉ

Tiết 2

20h05 – 20h35

TNXH

Tiếng Việt

Thủ công

Đạo đức

 

Các môn VTM, HS truy cập website :c1thule-bd.edu.vn để học trong thời gian thích hợp.

Thể dục

(Long)

Mĩ thuật

Âm nhạc (Phương)

 

 

  • Môn VTM: GV gửi clip cho GVCN, gửi lên website của trường để PHHS truy cập

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Thủ Lệ

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 2

(11 tiết/tuần: gồm 8 tiết của GVCN và 3 tiết VTM)

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tiết 1

19h30 – 20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Nghỉ

Tiết 2

20h05 – 20h35

TNXH

Tiếng Việt

Thủ công

Đạo đức

 

Các môn VTM, HS truy cập website :c1thule-bd.edu.vn để học trong thời gian thích hợp.

Thể dục (Giang)

Âm nhạc

(Phương)

Mĩ thuật

 

 

  • Môn VTM: GV gửi clip cho GVCN, gửi lên website của trường để PHHS truy cập

 

 

Trường Tiểu học Thủ Lệ

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 3

(12 tiết/tuần: gồm 7 tiết của GVCN và 5 tiết VTM)

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tiết 1

19h30 – 20h

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Nghỉ

Tiết 2

20h05 – 20h35

Đạo đức

Thủ công

Tin học

TNXH

 

Các môn VTM, HS truy cập website :c1thule-bd.edu.vn để học trong thời gian thích hợp.

T.Anh

Thể dục

(Giang)

Âm nhạc  (Thành)

Mĩ thuật

 

  • Môn VTM: GV gửi clip cho GVCN, gửi lên website của trường để PHHS truy cập

 

 

 

Trường Tiểu học Thủ Lệ

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 4

(12 tiết/tuần: gồm 7 tiết của GVCN và 5 tiết VTM) + 6 tiết học trên HTV2

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Tiết 1

19h45  – 20h15

Học trên TH T.Anh

Học trên TH Toán

Học trên TH Tiếng Việt

Học trên TH T.Anh

Học trên TH Toán

Học trên TH Tiếng Việt

Tiết 2

20h20 – 20h50

Tiếng Việt

Toán

 

Tiếng Việt

Kĩ thuật

LS+ĐL

 (1 tiết)

Tin học

Các môn VTM, HS truy cập website :c1thule-bd.edu.vn để học trong thời gian thích hợp.

Đạo đức

T.Anh

Thể dục

   (Long)

 

Khoa học

Âm nhạc

(Phương)

Mĩ thuật

  • Môn VTM: GV gửi clip cho GVCN, gửi lên website của trường để PHHS truy cập

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Thủ Lệ

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI 5

(12 tiết/tuần: gồm 7 tiết của GVCN và 5 tiết VTM) + 6 tiết học trên HTV2

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Tiết 1

19h45  – 20h15

Tiếng Việt

Toán

 

Tiếng Việt

Khoa học

LS+ĐL

 (1 tiết)

Âm nhạc

(Thành)

Tiết 2

20h30 – 21h

Học trên TH T.Anh

Học trên TH Toán

Học trên TH Tiếng Việt

Học trên TH T.Anh

Học trên TH Toán

Học trên TH Tiếng Việt

Các môn VTM, HS truy cập website :c1thule-bd.edu.vn để học trong thời gian thích hợp.

Đạo đức

Tin học

T.Anh

Kĩ thuật

Mĩ thuật

Thể dục

(Long)

  • Môn VTM: GV gửi clip cho GVCN, gửi lên website của trường để PHHS truy cập

 

 

 

Trường Tiểu học Thủ Lệ

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN – TỔ VĂN THỂ MỸ

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Phương

 

Khối 2

Khối 1

 

Khối 4

 

Thành

 

 

Khối 3

 

 

Khối 5

Mai

 

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 5

Khối 4

Giang

Khối 2

Khối 3

 

 

 

 

Long

Khối 1

 

Khối 4

 

 

Khối 5

Hồng

Khối 3

Khối 4

Khối 5

 

 

 

Thúy

 

Khối 5

Khối 3

 

 

Khối 4

  • Các đ/c GV bộ môn gửi clip cho GVCN và gửi lên website của trường để PHHS truy cập
Bài viết liên quan