Hà Nội rà soát trình độ giáo viên tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

Từ ngày 18-6 đến ngày 5-7-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai việc kiểm tra, rà soát để xếp lớp đào tạo nâng chuẩn quốc tế cho giáo viên tiếng Anh đã đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam.

Việc rà soát và triển khai bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh theo chuẩn quốc tế là nội dung trong Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23-1-2019 của UBND thành phố Hà Nội về dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025. Việc này nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, nhất là kỹ năng nghe, nói của học sinh phổ thông.

100% giáo viên của Hà Nội đã đạt chuẩn tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam sẽ tham dự kỳ kiểm tra, rà soát đánh giá theo chuẩn quốc tế IELTS. Đối với những giáo viên có chứng chỉ IELTS từ năm 2019 trở lại đây đạt kết quả 6.5 trở lên có thể lấy kết quả đó để phân lớp đào tạo.

Kết quả rà soát giáo viên tiếng Anh theo chuẩn quốc tế IELTS được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sử dụng làm căn cứ phân loại, xếp lớp đào tạo nâng chuẩn tiếng Anh theo chuẩn quốc tế cho giáo viên. Lớp đào tạo được chia làm nhiều đợt, mỗi đợt giáo viên được thực hiện 400 tiết thực học (khóa học chuẩn để nâng 1 bậc IELTS) với giảng viên nước ngoài.

Ngoài ra, mỗi giáo viên được cấp 1 tài khoản online để tự học. Sau thời gian đào tạo, giáo viên sẽ tham dự kỳ thi IELTS với mục tiêu lên được tối thiểu 0,5 điểm. Từ năm 2020 đến 2025, bình quân cứ cách 1 năm, giáo viên lại được tham gia đợt bồi dưỡng để tiếp tục nâng chuẩn. Giáo viên tham gia lớp đào tạo được hỗ trợ toàn bộ kinh phí, giảm thời gian giảng dạy tại trường.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phấn đấu tới năm 2025 có hơn 50% giáo viên các cấp học có trình độ nghe nói tiếng Anh từ 6.5 IELTS trở lên.

Bài viết liên quan