Chương trình Lễ đón Chuẩn Quốc Gia và kỉ niệm 40 năm thành lập trường Tiểu học Thủ Lệ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN CHUẨN QUỐC GIA
VÀ KỈ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
 
          1. 8h : Đón tiếp đại biểu
          2. 8h30 --> 9h : Văn nghệ chào mừng ( 2 bài )
Văn nghệ chào mừng do tập thể giáo viên và học sinh biểu diễn (2 bài )
          3. 9h --> 9h10 : Phim phóng sự tái hiện lại quá trình thành lập trường.
          4. 9h10 -- >  9h30 : Chào cờ - Hát Quốc ca
          5. 9h30--> 9h35 :  Báo cáo của đồng chí hiệu trưởng về trường Chuẩn Quốc Gia và những thành tích đã 
đạt được trong 40 năm của nhà trường.
          6. 9h35 -- > 9h40: Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến và trao bằng đạt chuẩn Quốc Gia.
         7. 9h40 -- > 9h45: Đại diện học sinh lên đọc lời hứa quyết tâm giữ vững danh hiệu trường Chuẩn Quốc Gia.
         8. 9h45: Tặng hoa lãnh đạo quản lý qua các thời kì
         9. 9h50: Cám ơn của Hiệu trưởng nhà trường.
        10. 10h: Mời đại biểu cán bộ giáo viên chụp ảnh, tham quan nhà trường
CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN CHUẨN QUỐC GIA
VÀ KỈ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦ LỆ
 
          1. 8h : Đón tiếp đại biểu
          2. 8h30 --> 9h : Văn nghệ chào mừng ( 2 bài )
Văn nghệ chào mừng do tập thể giáo viên và học sinh biểu diễn (2 bài )
          3. 9h --> 9h10 : Phim phóng sự tái hiện lại quá trình thành lập trường.
          4. 9h10 -- >  9h30 : Chào cờ - Hát Quốc ca
          5. 9h30--> 9h35 :  Báo cáo của đồng chí hiệu trưởng về trường Chuẩn Quốc Gia và những thành tích đã 
đạt được trong 40 năm của nhà trường.
          6. 9h35 -- > 9h40: Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến và trao bằng đạt chuẩn Quốc Gia.
          7. 9h40 -- > 9h45: Đại diện học sinh lên đọc lời hứa quyết tâm giữ vững danh hiệu trường Chuẩn Quốc Gia
          8. 9h45: Tặng hoa lãnh đạo quản lý qua các thời kì
          9. 9h50: Cám ơn của Hiệu trưởng nhà trường.
         10. 10h: Mời đại biểu cán bộ giáo viên chụp ảnh, tham quan nhà trường