Chương trình Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2014 - 2015

Chương trình gồm :
1. Tuyên bố lý do
2.Giới thiệu đại biểu
3.Thông qua chương trình Hội nghị
4. Nội dung chương trinh

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015
I. Tuyên bố lí do
Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới, năm học tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.
          Đê nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi nhà giáo không ngừng học tập, tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong sư phạm để thực sự mỗi người thầy là một tấm gương về đạo đức để học sinh noi theo.
          Hôm nay được sự nhất trí của PGD & ĐT Quận Ba Đình, trường Tiểu học Thủ Lệ tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2014 – 2015 để đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới. 
II.  Nội dung Hội nghị Cán bộ - Viên chức
            Để chúng ta cùng nhìn lại những thành quả của mình đã đạt được trong năm học trước, đồng thời nhìn nhận những mặt còn tồn tại cần khắc phục thêm trong năm 2014 – 2015, đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2013 – 2014 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.Trong báo cáo đồng chí Hiệu trưởng nêu rất rõ những mặt mạnh và những mặt còn tồn tại trong các hoạt động của nhà trường.Từ đó, trong kế hoạch phấn đấu, đồng chí đã đề ra những biện pháp thực hiện của BGH để nâng cao hiệu quả quản lí trong nhà trường.
           Trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nhiều đồng chí giáo viên đã phấn đấu không ngừng để làm tốt sự nghiệp trồng người. Tham luận về công tác chủ nhiệm của người giáo viên lớp Một của cô giáo Trần Hồng Hạnh - GVCN lớp 1D đã cho Hội nghị những bài học kinh nghiệm về phương pháp dạy học và chăm sóc học sinh khối lớp 1.
          Trong nhiều năm qua,nhà trường đã thực hiện tốt qui chế chuyên môn để nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn, nhiều đồng chí khối trưởng chuyên môn đã có những biện pháp tích cực và hiệu quả. Đồng chí Hồng Anh – Khối trưởng chuyên môn Khối 4 trình bày tham luận: “ Nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn.”. Tham luận đã cho Hội nghị thấy được vai trò quan trọng của các đồng chí khối trưởng chuyên môn trong việc chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường.
          Hoạt động ngoài giờ lên lớp hiện nay được nhà trường rất chú trọng. Đồng chí Hoàng Thị Lương là một trong những giáo viên chủ nhiệm đã làm tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.Qua tham luận " Tổ chức hiệu quả hoạt động ngoài giờ lên lớp " , đồng chí Hoàng Thị Lương đã khẳng định " Tổ chức hiệu quả hoạt động ngoài giờ lên lớp là không thể thiếu được trong nhà trường, góp phần không nhỏ vào phong trào học tập và phát triển toàn diện cho học sinh ".Qua đó cũng khẳng định vai trò của GVCN và giúp cho các em học sinh " Mỗi ngày đến trường là một ngày vui ".
Tiếp theo chương trình,  đồng chí Trần Hồng Hạnh, đại diện cho ban Thanh tra nhân dân đọc báo cáo của ban Thanh tra năm học 2013 – 2014 và kế hoạch Thanh tra năm học 2014- 2015.
Sau khi, toàn thể Hội nghị đã được nghe các báo cáo của nhà trường, của Ban thanh tra, nghe 3 tham luận của 3 đồng chí. Để các báo cáo và tham luận trên được đầy đủ và hoàn thiện hơn, Hội nghị đã được nghe rất nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ giáo viên. 100% Cán bộ giáo viên đồng tình với kế hoạch năm học 2014 - 2015 của BGH. 
           Hội nghị thông qua quy chế chi tiêu nội bộ và Thông qua Nghị quyết Hội nghị.Toàn thể cán bộ giáo viên nhất trí với nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2013 - 2014 và nhiệm vụ trọng tâm 2014 - 2015.
        
          Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội Nghịđã nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học trước, đã thấy được những mặt mạnh và tồn tại cần khắc phục, đồng thời đi đến thống nhất đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.      
          Để đạt được những thành tích đã đề ra trong phương hướng, 100% cán bộ giáo viên hứa sẽ cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua Hai tốt, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao, hoàn thành công tác giáo dục mà Đảng và nhà nước giao phó.
        Sau đây là tập thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên nhà trường.
Bài viết liên quan