" Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng" do các bạn học sinh lớp 2C và 2D biểu diễn