Trong năm học 2019-2020, nhà trường đã gặt hái rất nhiều thành tích như sau :