Ngoài học văn hóa , nhà trường mong muốn các con học sinh phát triển thế lực. Dưới đây là lịch học, thời gian và địa điểm các môn Năng khiếu.